Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad XLV (45) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 26 października 2017 r.

Przemyśl, dnia 18.10.2017 r.

KRM.0002.12.2017

 

Uprzejmie zapraszam na XLV (45) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek)
o godz. 09.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.09.2017 r.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu Przemysławowi Andrzejowi Babiarzowi – PDFproj. nr 200/2017.pdf.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przekopana I” – PDFproj. nr 187/2017.pdf, PDFproj. nr 187/2017 zał. graficzny.pdf.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ŚRÓDMIEŚCIE I” – PDFproj. nr 195/2017.pdf, PDFproj. nr 195/2017 zał. graficzny.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Żurawica na realizację kanalizacji sanitarnej w ulicy Ceramicznej i Gazowej w Przemyślu i w miejscowości Buszkowice gm. Żurawica – PDFproj. nr 196/2017.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj. nr 197/2017.pdf.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej – PDFproj. nr 186/2017.pdf, PDFproj. nr 186_2017 - Autopoprawka.pdf.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych – PDFproj. nr 188/2017.pdf.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – PDFproj. nr 189/2017.pdf.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – PDFproj. nr 190/2017.pdf; PDFproj. nr 191/2017.pdf; PDFproj. nr 192/2017.pdf; PDFproj. nr 193/2017.pdf;PDFproj. nr 194/2017.pdf.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – PDFproj. nr 183/2017.pdf.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – PDFproj. nr 198/2017.pdf.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Przemyślu do zaopiniowania petycji – PDFproj. nr 199/2017.pdf.
 16. PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 5 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
 17. PDFSprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za II kwartał 2017 r. i PDFSprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za III kwartał 2017 r.
 18. PDFInformacje o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Przemyślu oraz PDFZastępców Prezydenta Miasta Przemyśla, Sekretarza Miasta Przemyśla, Skarbnika Miasta Przemyśla, kierowników jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla.
 19. Wystąpienia radnych.
 20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 21. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Lucyna Podhalicz


PDF26.10.17 r. Zaproszenie.pdf

Materiały dodatkowe:
PDFProjekt nr 202/2017 w sprawie wyrażenia zgody w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Podziemna trasa turystyczna w Przemyślu” składanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A polska-Słowacja 2014-2020.
 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 18-10-2017
 • wytworzono:
  18-10-2017
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  18-10-2017 08:40
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  25-10-2017 14:17
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1341
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×