Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dokonaniu w dniu 10 października 2017 r. otwarcia ofert złożonych w sprawie zamówienia i o wyborze jednej z ofert.

            Przemyśl dnia 11.10.2017 r.

GL.7132.6.2016.LS1

 

Informacja

 

 

W dniu 10 października 2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w sprawie zamówienia obejmującego wykonanie:

  1. pomiaru kontrolnego i wykonanie sposobem uproszczonym dokumentacji technicznej budynku przy ul. Puszkina 13,
  2. pomiaru kontrolnego i wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej lokalu mieszkalnego
    nr  3 w budynku przy ul. Słowackiego 6.

W wyznaczonym terminie do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły trzy oferty, które nie podlegały odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Pana Zbigniewa Błażkowskiego, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 1 500,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100), w tym podatek VAT 23% i potwierdził termin wykonania zlecenia określony w zaproszeniu do składania ofert.