Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o dokonaniu w dniu 10 października 2017 r. otwarcia ofert złożonych w sprawie zamówienia i o wyborze jednej z ofert.

            Przemyśl dnia 11.10.2017 r.

GL.7132.6.2016.LS1

 

Informacja

 

 

W dniu 10 października 2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w sprawie zamówienia obejmującego wykonanie:

 1. pomiaru kontrolnego i wykonanie sposobem uproszczonym dokumentacji technicznej budynku przy ul. Puszkina 13,
 2. pomiaru kontrolnego i wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej lokalu mieszkalnego
  nr  3 w budynku przy ul. Słowackiego 6.

W wyznaczonym terminie do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły trzy oferty, które nie podlegały odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Pana Zbigniewa Błażkowskiego, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 1 500,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100), w tym podatek VAT 23% i potwierdził termin wykonania zlecenia określony w zaproszeniu do składania ofert.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-10-2017
 • wytworzono:
  11-10-2017
  przez: Robert Rybotycki
 • opublikowano:
  11-10-2017 15:22
  przez: Robert Rybotycki
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 392
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl