Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad XLIV (44) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 28 września 2017 r.

Przemyśl, dnia 20.09.2017 r.


KRM.0002.11.2017

Uprzejmie zapraszam na XLIV (44) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31.08.2017 r.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach repatriacji – PDFproj. nr 168/2017.pdf.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj. nr 158/2017.pdf; PDFproj. nr 163/2017.pdf; PDFproj. nr 164/2017.pdf.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj. nr 165/2017.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – PDFproj. nr 161/2017.pdf.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 166/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj. nr 179/2017.pdf.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały – PDFproj. nr 157/2017.pdf.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2017 roku – PDFproj. nr 159/2017.pdf.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – PDFproj. nr 155/2017.pdf.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu – PDFproj. nr 156/2017.pdf.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2017 r. – PDFproj. nr 167/2017.pdf, PDFproj. nr 167/2017 - Autopoprawka.pdf; PDFproj. nr 169/2017.pdf; PDFproj. nr 170/2017.pdf.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – PDFproj. nr 171/2017.pdf.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – PDFproj. nr 172/2017.pdf; PDFproj. nr 173/2017.pdf; PDFproj. nr 174/2017.pdf; PDFproj. nr 175/2017.pdf; PDFproj. nr 176/2017.pdf; PDFproj. nr 177/2017.pdf; PDFproj. nr 178/2017.pdf.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – PDFproj. nr 181/2017.pdf, PDFproj. nr 181/2017 - Autopoprawka.pdf.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla – PDFproj. nr 160/2017.pdf.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Przemyślu – PDFproj. nr 166/2017.pdf.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu – PDFproj. nr 180/2017.pdf, PDFproj. nr 180/2017 - Autopoprawka.pdf.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – PDFproj. nr 162/2017.pdf.
 21. PDFSprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za okres 01.01.2017 r.pdf.
 22. Wystąpienia radnych.
 23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 24. Zakończenie obrad.
Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2017
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  20-09-2017 15:13
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  28-09-2017 10:32
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1182
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×