Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad XLIII (43) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Przemyśl, dnia 2017-08-23


KRM.0002.10.2017

Uprzejmie zapraszam na XLIII (43) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.05.2017 r. oraz z dnia 19.06.2017 r.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Przemyślu na lata 2017-2021 – PDFProj. nr 140/2017.pdf.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu przez Gminę Miejską Przemyśl realizacji samorządowego „Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych Rodzina 3+” na terenie Gminy Żurawica – PDFProj. nr 126/2017.pdf.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu – pPDFProj. nr 150_2017.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy/ronda – PDFProj. nr 125/2017.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla – PDFProj. nr 130/2017.pdf.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską Przemyśl do realizacji programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Informatyczne zielone garnizony” – PDFProj. nr 149/2017.pdf.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – PDFProj. nr 124/2017.pdf.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz cennika opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych – PDFProj. nr 131/2017.pdf.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości – PDFProj. nr 129/2017.pdf.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFProj. nr 144/2017.pdf.
 14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFProj. nr 123/2017.pdf.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – PDFProj. nr 145/2017.pdf.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – PDFProj. nr 132/2017.pdf; PDFProj. nr 133/2017.pdf; PDFProj. nr 134/2017.pdf; PDFProj. nr 135/2017.pdf; PDFProj. nr 136/2017.pdf; PDFProj. nr 137/2017.pdf; PDFProj. nr 138/2017.pdf; PDFProj. nr 139/2017.pdf; PDFProj. nr 141/2017.pdf; PDFProj. nr 146/2017.pdf; PDFProj. nr 147/2017.pdf; PDFProj. nr 151/2017.pdf; PDFProj. nr 152/2017.pdf.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2017 r. – PDFProj. nr 142/2017.pdf; PDFProj. nr 148/2017.pdf.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – PDFProj. nr 143/2017.pdf.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Przemyśl i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych – PDFProj. nr 127/2017.pdf.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – PDFProj. nr 128/2017.pdf.
 21. Wystąpienia radnych.
 22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 23. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Lucyna Podhalicz


PDFZaproszenie na Sesję 31.08.17r.pdf
 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 23-08-2017
 • wytworzono:
  23-08-2017
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  23-08-2017 15:30
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  24-08-2017 14:48
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1020
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×