Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 czerwca 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia, wykorzystania i aktualizacji „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Przemyśla