Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad XLII (42) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 19 czerwca 2017 r.

Przemyśl, dnia 2017-06-02

KRM.0002.9.2017

Uprzejmie zapraszam na XLII (42) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2017 r.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.:
 1. przedstawienie PDFopinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
 2. przedstawienie PDFopinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok – PDFProj. nr 95/2017.pdf,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – PDFProj. nr 96/2017.pdf.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Panu Janowi Jawornickiemu – PDFProj. nr 97/2017.pdf.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej – PDFProj. nr 94/2017.pdf.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu – PDFProj. nr 91/2017.pdf.
 5. Informacja dotycząca funkcjonowania strefy ekonomicznej i pozyskiwania inwestorów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFProj. nr 99/2017.pdf; PDFProj. nr 101/2017.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – PDFProj. nr 100/2017.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – PDFProj. nr 98/2017.pdf.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną – PDFProj. nr 103/2017.pdf,PDFProj. nr 103/2017 mapa.pdf.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 80/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Miasta Przemyśla oraz sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Przemyśla – PDFProj. nr 102/2017.pdf.
 11. Wystąpienia radnych.
 12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Lucyna Podhalicz


PDF19.06.2017 - Sesja Absolutoryjna - zaproszenie.pdf
PDFUchwała Nr 11/25/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2016 rok.

PDFProjekt Nr 104/2017 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
PDFProjekt Nr 106/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rycerskie I"
PDFProjekt Nr 106/2017 - Zał. Nr 1 - rysunek planu
PDFProjekt Nr 107/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 108/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 109/2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2017 r.,
PDFProjekt Nr 110/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 111/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 112/2017 w sprawie określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań gimnazjów włączonych do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Przemyśl.
PDFProjekt Nr 113/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.
PDFProjekt Nr 114/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 115/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 116/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 117/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 118/2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 119/2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 120/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 121/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
PDFProjekt Nr 122/2017 zmieniający uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 02-06-2017
 • wytworzono:
  02-06-2017
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  02-06-2017 14:23
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  14-06-2017 13:18
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1529
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×