Przejdź do treści strony WCAG

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2016

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w załączeniu publikujemy sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

 

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2016.pdf