Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad XLI (41) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 25 maja 2017 r.

Przemyśl, dnia 2017-05-17

KRM.0002.8.2017

Uprzejmie zapraszam na XLI (41) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.03.2017 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – PDFProj. nr 67/2017.pdf.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023” – PDFProj. nr 81/2017.pdf, PDFProj. nr 81/2017- załącznik.pdf.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego za rok 2016 – PDFProj. nr 79/2017.pdf.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” za rok 2016 – PDFProj. nr 80/2017.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – PDFProj. nr 77/2017.pdf; PDFProj. nr 78/2017.pdf; PDFProj. nr 88/2017.pdf; PDFProj. nr 93/2017.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zabezpieczenia w 2017 roku przez Gminę Miejską Przemyśl prawidłowego wykonania umowy o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” – PDFProj. nr 92/2017.pdf.
 9. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 10. Wystąpienia radnych.
 11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFProj. nr 75/2017.pdf.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – PDFProj. nr 89/2017.pdf; PDFProj. nr 76/2017.pdf.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – PDFProj. nr 83/2017.pdf.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Miasta Przemyśla oraz sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Przemyśla – PDFProj. nr 87/2017.pdf.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – PDFProj. nr 82/2017.pdf; PDFProj. nr 84/2017.pdf; PDFProj. nr 85/2017.pdf; PDFProj. nr 86/2017.pdf.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu – PDFProj. nr 90/2017.pdf.
 18. PDFSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I kwartał 2017 r..
 19. PDFSprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu podjętych na sesjach w okresie od 1.09.2016 r. do 31.12.2016 r..
 20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Lucyna Podhalicz


PDFZaproszenie sesja 25.05.2017 r.pdf

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla:
JPEGZałącznik nr 1. p.n.: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA UWARUNKOWANIA – część graficzna”
PDFZałącznik nr 1. p.n.: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA UWARUNKOWANIA – część tekstowa”
PDFZałącznik nr 2. p.n.: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - część tekstowa”;
JPEGZałącznik nr 3. p.n. .: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - rysunek” składający się z mapy w skali 1:10 000 p.n.: „KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW”;
JPEGZałącznik nr 3. p.n. .: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - rysunek” składający się z mapy w skali 1:10 000 p.n.: „KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ MIASTA PRZEMYŚLA”
PDFZałącznik nr 4. p.n.: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM”;
PDFZałącznik nr 5.: Lista nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu Studium wraz z rozstrzygnięciem Rady Miejskiej w Przemyślu o sposobie rozpatrzenia uwag.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 17-05-2017
 • wytworzono:
  17-05-2017
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  17-05-2017 13:39
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  23-05-2017 15:02
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1134
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×