Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta Stowarzyszenia Promocji Kultury i Tańca Towarzyskiego Golden Dance

                                                                         O G Ł O S Z E N I E

Oferta Stowarzyszenia Promocji Kultury i Tańca Towarzyskiego Golden Dance w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 13. 04. 2017r. Stowarzyszenie złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla, GOLDEN DANCE 2017.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca Towarzyskiego Golden Dance w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 7 000 zł.    

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Stowarzyszeniem Promocji Kultury i Tańca Towarzyskiego Golden Dance w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego.

PDFogłoszenie - Golden Dance.pdf

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Golden Dance.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-04-2017
  przez: Witold Wołczyk
 • opublikowano:
  20-04-2017 15:34
  przez: Witold Wołczyk
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 270
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×