Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad XL (40) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 27 kwietnia 2017 r.

Przemyśl, dnia 2017-04-19

KRM.0002.6.2017

Uprzejmie zapraszam na XL (40) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12.12.2016 r. oraz z dnia 23.02.2017 r.
 3. Wystąpienie płk. dypl. Arkadiusza Mikołajczyka w sprawie informacji na temat tworzonej 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i współpracy ze społecznością lokalną.
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla – PDFProj. nr 67/2017.pdf; JPEGZałącznik nr 1. p.n.: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA UWARUNKOWANIA – część graficzna”; PDFZałącznik nr 1. p.n.: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA UWARUNKOWANIA – część tekstowa”; PDFZałącznik nr 2. p.n.: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - część tekstowa”;; JPEGZałącznik nr 3. p.n. .: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - rysunek” składający się z mapy w skali 1:10 000 p.n.: „KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW”;; JPEGZałącznik nr 3. p.n. .: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - rysunek” składający się z mapy w skali 1:10 000 p.n.: „KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ MIASTA PRZEMYŚLA”; PDFZałącznik nr 4. p.n.: „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRZEMYŚLA UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM”;; PDFZałącznik nr 5.: Lista nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu Studium wraz z rozstrzygnięciem Rady Miejskiej w Przemyślu o sposobie rozpatrzenia uwag..
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za usuwanie drzew i krzewów – PDFProj. nr 63/2017.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – PDFProj. nr 68/2017.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w ramach programu pn. „Przemyśl-ana działka” – PDFProj. nr 71/2017.pdf.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – PDFProj. nr 64/2017.pdf,PDFProj. nr 65/2017.pdf, PDFProj. nr 69/2017.pdf.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 110/2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – PDFProj. nr 70/2017.pdf.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu – PDFProj. nr 72/2017.pdf.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – PDFProj. nr 66/2017.pdf.
 13. Wystąpienia radnych.
 14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 15. PDFSprawozdanie z realizacji uchwały nr 110/2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla za okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r..
 16. PDFInformacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie ustalenia jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego za okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r..
 17. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Lucyna Podhalicz


PDF27.04.2017r. - Zaproszenie.pdf

Materiały nie ujęte w porządku obrad:
PDFProj. nr 73/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.pdf
PDFProj. nr 74/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.pdf
 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 19-04-2017
 • wytworzono:
  19-04-2017
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  19-04-2017 14:59
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  25-04-2017 13:58
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1022
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×