Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad XXXVIII (38) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 23 lutego 2017 r.

Przemyśl, dnia 2017-02-14

KRM.0002.4.2017

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII (38) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.01.2017 r.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Wystąpienia, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla – PDFProj. nr 34/2017.pdf
  PDFProj. nr 34/2017 PGN-Przemyśl_Aktualizacja.pdf XLSXProj. nr 34/2017 Aktualizacja listy inwestycji Przemysl.xlsx.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – PDFProj. nr 32/2017.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl projektu pt. „Nowoczesna szkoła szansą rozwoju ucznia” w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16, Działanie 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – PDFProj. nr 37/2017.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFProj. nr 33/2017.pdf.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń – PDFProj. nr 36/2017.pdf.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – PDFProj. nr 35/2017.pdf.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową na 2017 rok – PDFProj. nr 31/2017.pdf.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – PDFProj. nr 26/2017.pdf; PDFProj. nr 27/2017.pdf; PDFProj. nr 28/2017.pdf; PDFProj. nr 29/2017.pdf; PDFProj. nr 30/2017.pdf.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy między miastem Chivasso we Włoszech a miastem Przemyśl – PDFProj. nr 24/2017.pdf.
 14. Sprawozdania z realizacji planów pracy komisji Rady Miejskiej w Przemyślu w roku 2016 oraz plany pracy komisji Rady Miejskiej w Przemyślu na rok 2017.
 15. Wystąpienie Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego „POLONIA” Przemyśl – przedstawienie prezentacji modernizacji stadionu klubowego.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Lucyna Podhalicz


PDF23.02.2017 r. - Zaproszenie.pdf

Dodatkowy projekt nie ujęty w porządku:

PDFProj. nr 40/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 14-02-2017
 • wytworzono:
  14-02-2017
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  14-02-2017 16:52
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  22-02-2017 12:16
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1251
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×