Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowe kwoty dotacji 2017r.

Zgodnie z art. 78 e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r. poz. 1943 z późń.zm.), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art. 78 b ust. 1 i 3 ww. ustawy, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów, o której mowa odpowiednio w art. 78 b ust 1 lub 3 ustawy o systemie oświaty (pomniejszona o statystyczna liczbę ucz. niepełnosprawnych)

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

7 468,05 zł

1288

Na podst. art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty

2.

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny

3 707,17

18

Na podst. art. 78b ust. 2 ustawy o systemie oświaty

3.

Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (licea dla dorosłych)

1 416,18 zł

319

Na podst. art. 78b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

4.

Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (szkoły policealne)

3 351,48 zł

66

Na podst. art. 78b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

5. Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (szkoły policealne dla młodzieży kształcące w zawodach medycznych) 8 470,55 zł 80 Na podst. art. 78a ust. 7 i ust.17 ustawy o systemie oświaty

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

622,34 zł

2.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty  (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

466,75 zł

3.

Jednostki, o których mowa w art. 80 ust. 2da ustawy o systemie oświaty (szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny) : 100% podstawowej kwoty dotacji

308,93 zł

4.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (licea dla dorosłych): 50% podstawowej kwoty dotacji

59,01 zł

5.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (szkoły policealne): 50% podstawowej kwoty dotacji

139,65 zł

6. jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (szkoły policealne dla młodzieży kształcące w zawodach medycznych): 50% podstawowej kwoty dotacji 352,93 zł

 

Zgodnie z art. 78 e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r. poz. 1943 z późń.zm.), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art. 78 b ust. 1 i 3 ww. ustawy oraz ich aktualizację, obowiązujące od 1 kwietnia 2017 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów, o której mowa odpowiednio w art. 78 b ust 1 lub 3 ustawy o systemie oświaty (pomniejszona o statystyczna liczbę ucz. niepełnosprawnych)

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

9 097,48

1288

Na podst. art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty

3.

Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (licea dla dorosłych)

1 466,79

319

Na podst. art. 78b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

4.

Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (szkoły policealne)

3 449,33

66

Na podst. art. 78b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

5.

Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (szkoły policealne dla młodzieży kształcące w zawodach medycznych)

8 740,55 zł

80

Na podst. art. 78a ust. 7 i ust.17 ustawy o systemie oświaty

 

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

758,12

2.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty  (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

568,59

4.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (licea dla dorosłych): 50% podstawowej kwoty dotacji

61,12

5.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (szkoły policealne): 50% podstawowej kwoty dotacji

143,72

6.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (szkoły policealne dla młodzieży kształcące w zawodach medycznych): 50% podstawowej kwoty dotacji

364,18 zł

 

Kwota dotacji na podstawie metryczek subwencji oświatowej na 2017 r.

Niepubliczne szkoły podstawowe:

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia: 459,87 zł
 2. Kwota dotacji na ucznia kl. I,II,III (P34): 29,89 zł
 3. Kwota dotacji na ucznia szkoły poniżej 70 uczniów (P3): 82,78 zł

 

Niepubliczne gimnazja:

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia: 478,27 zł

Uczniowie niepełnosprawni:

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia waga P4: 643,82 zł
 2. Kwota dotacji na 1 ucznia waga P5: 1 333,63 zł
 3. Kwota dotacji na 1 ucznia waga P6: 1 655,55 zł
 4. Kwota dotacji na 1 ucznia waga P49: 4 368,80 zł
 5. Kwota dotacji na 1 ucznia waga P51: 386,29 zł
 6. Kwota dotacji na 1 ucznia waga P54: 1 333,63 zł
 7. Kwota dotacji na 1 ucznia waga P55: 1 655,55 zł

Licea publiczne:

 1. Podstawowa kwota dotacji: 593,96 zł
 2. Kwota dotacji na 1 ucznia waga P5: 1 344,97 zł

Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7:

 1. Kwota dotacji na  wychowanka w MOS: 3 014,58 zł
 2. Kwota dotacji na ucznia w gimnazjum specjalnym MOS:  1 131,63 zł
 3. Kwota dotacji na  wychowanka w bursie szkolnej: 695,67 zł
 4. Kwota dotacji na  wychowanka w poradni wczesnego wspomagania: 389,58 zł
 5. Kwota dotacji przekazywana do schroniska młodzieżowego (50 łóżek): 5 565,38 zł
 6. Kwota dotacji na  wychowanka w ośrodku rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczym: 4 405,92 zł

 

Zgodnie z art. 78 e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r. poz. 1943 z późń.zm.), Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w art. 78 b ust. 1 i 3 ww. ustawy oraz ich aktualizację, obowiązujące od 1 listopada 2017 r.:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym w przeliczeniu na jednego ucznia

 

Statystyczna liczba uczniów, o której mowa odpowiednio w art. 78 b ust 1 lub 3 ustawy o systemie oświaty (pomniejszona o statystyczna liczbę ucz. niepełnosprawnych)

Podst. prawna

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

9 149,31

1275

Na podst. art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty

3.

Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (licea dla dorosłych)

1 538,42

300

Na podst. art. 78b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

4.

Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (szkoły policealne)

3 643,83

65

Na podst. art. 78b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

5.

Podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (szkoły policealne dla młodzieży kształcące w zawodach medycznych)-na podst. danych Miasta Chorzowa

8 443,45

83

Na podst. art. 78a ust. 7 i ust.17 ustawy o systemie oświaty

Na podstawie podstawowych kwot dotacji, dotacja udzielona poszczególnym podmiotom miesięcznie w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi:

Lp.

Typ / rodzaj podmiotu dotowanego

Wysokość dotacji miesięcznie w  przeliczeniu na jednego ucznia

1.

jednostki, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (przedszkola publiczne): 100% podstawowej kwoty dotacji

762,44

2.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty  (przedszkola niepubliczne): 75% podstawowej kwoty dotacji

571,83

4.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (licea dla dorosłych): 50% podstawowej kwoty dotacji

64,10

5.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (szkoły policealne): 50% podstawowej kwoty dotacji

151,83

6.

jednostki, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (szkoły policealne dla młodzieży kształcące w zawodach medycznych): 50% podstawowej kwoty dotacji

351,81