Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona archiwalna

 

W 2016 r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach, wpisanych do rejestru zabytków:

  1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu

Bazylika Archikatedralna - wykonano izolację przeciwwilgociową oraz odwodnienie fundamentów od strony północno - wschodniej i zabezpieczenie murów romańskiej rotundy w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej
w Przemyślu.

  1. Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu  

Kościół OO. Franciszkanów – wykonano kolejny etap prace konserwatorskich Ołtarza Wielkiego, pochodzącego z 2 poł. XVIII w. z kręgu lwowskiej szkoły rokokowej.

  1. Wspólnota mieszkaniowa Smolki 5, ul. Smolki 5, 37-700 Przemyśl

Kamienica przy ul. Smolki 5 – wykonano izolację pionową i poziomą ściany przedniej i tylnej  budynku w ramach zadania: Remont elewacji z wykonaniem kolorystyki oraz docieplenie ściany od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ul. Smolki 5 w Przemyślu na terenie działki nr 1622 i 1003 obr. 207”.

  1. Wspólnota mieszkaniowa Słowackiego 23-23a, ul. Słowackiego 23-23a, 37-700 Przemyśl

Kamienica przy ul. Słowackiego 23-23a – wykonano remont balkonów
w ramach zadania: „Wymiana pokrycia dachowego, przebudowa
i  remont więźby dachowej, przebudowa i remont balkonów”.