Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr 271/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.