Przejdź do treści strony WCAG

WYBORY DO ZARZĄDÓW OSIEDLI w 2015 ROKU

PODSUMOWANIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO ZARZĄDÓW OSIEDLI

Na podstawie Uchwały Nr 159/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla przeprowadzono wybory:

  1. Zarządu Osiedla Nr 14 “Słowackiego” w dniu 21 września 2015 r. o godz. 17.00 w siedzibie Zarządu Osiedla - Polskie Towarzystwo Walki  z Kalectwem Oddział w Przemyślu ul. Sobótki 23.
  2. Zarządu Osiedla Nr 19 „Krakowskie” w dniu 22 września br. o godz. 17:00 w siedzibie Zarządu Osiedla przy ul. Chrobrego 64

W wyniku wyborów skład poszczególnych Zarządów Osiedli kształtuje się w następujący sposób:

ZARZĄD OSIEDLA NR 14 „SŁOWACKIEGO”

1. Antoni DARAŻ - Przewodniczący
2. Zdzisław Nowak - Zastępca Przewodniczącego
3. Zuzanna Grzybowska - Sekretarz
4. Marian Partyczka

5. Lesław Kraśnik
6. Maciej Dębicki
7. Tadeusz Płocica

ZARZĄD OSIEDLA NR 19 „KRAKOWSKIE”

1. Ewa MATYS - Przewodnicząca
2. Ryszard Ślimak - Zastępca Przewodniczącego
3. Monika Kukurska - Sekretarz

4. Urszula Gawron
5. Zdzisław Zub
6. Maria Zub
7. Sabina Kiresztura

 


INFORMACJA
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 4 września 2015 roku

o przeprowadzeniu ponownych wyborów do zarządów osiedli

na podstawie Uchwały Nr 159/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla,

podaję do publicznej wiadomości

informację o terminach i miejscu przeprowadzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla:

Lp.

Nazwa

Termin wyborów

Miejsce

1.

Zarząd Osiedla Nr 14

“Słowackiego”

21 września 2015 r.

godz. 17.00

Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem Oddział
w Przemyślu ul. Sobótki 23

2.

Zarząd Osiedla Nr 19

“Krakowskie”

22 września 2015 r.

godz. 17.00

Siedziba Zarządu Osiedla

ul. Chrobrego 64

Proszę o zabranie ze sobą dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie osiedla.

Prezydent
Miasta Przemyśla
Robert Choma

PDFInformacja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 września 2015 r. o przeprowadzeniu ponownych wyborów do zarządów osiedli


Przemyśl, dnia 22 czerwca 2015 roku

KRM.0020.52.2015

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO ZARZĄDÓW OSIEDLI

Na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla zwołano zebrania wyborcze podczas, których to dokonano wyboru członków zarządów osiedli, w tym przewodniczących osiedli.

Wybory przeprowadzono zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.

Termin wyborów

Nazwa

Miejsce

1.

19 maja 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 10

“Kopernika”

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2

ul. Czarnieckiego 27

2.

20 maja 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 16

“Mickiewicza”

Hala Sportowa „POSIR”

ul. Mickiewicza 30

3.

21 maja 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 4

“Lipowica”

TBS ul. Wysockiego 24

4.

22 maja 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 17

“Zielonka”

Urząd Miejski w Przemyślu

Rynek 1,I p. duża sala narad nr 18

5.

27 maja 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 20

“Za Wiarem”

Hotel Albatros

ul. Ofiar Katynia 26

6.

2 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 2

“Kmiecie”

Klub Osiedlowy PSM

Wyb. O. Św. Jana Pawła II 70

7.

2 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 14

“Słowackiego”

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział

w Przemyślu ul. Sobótki 23

8.

3 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 15

“Konopnickiej”

Szkoła Podstawowa Nr 15

ul. Wincentego Pola 5

9.

8 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 6

“Kazanów”

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. gen. Boruty-Spiechowicza 1

10.

9 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 9

“Krasińskiego”

Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Borelowskiego 12

11.

10 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 1

“Stare Miasto”

Urząd Miejski w Przemyślu

Rynek 1,I p. duża sala narad nr 18

12.

11 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 21

“Kruhel Wielki”

Świetlica Osiedlowa

ul. Kruhel Wielki 46

13.

12 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 13

“Przemysława”

Urząd Miejski w Przemyślu

Rynek 1,I p. duża sala narad nr 18

14.

15 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 19

“Krakowskie”

Siedziba Zarządu Osiedla

ul. Chrobrego 64

15.

 

15 czerwca 2015 r.

godz. 19.00

Zarząd Osiedla Nr 12

“Łukasińskiego”

Gimnazjum Nr 3

ul.  Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1

16.

16 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 18

“Rycerskie”

Siedziba Zarządu Osiedla

ul. Sikorskiego 11

17.

17 czerwca 2015 r.

godz. 17.30

Zarząd Osiedla Nr 5

“Salezjańskie”

Klub Osiedlowy PSM

ul. Glazera 10

18.

18 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 3

“Warneńczyka”

Zespół Szkół z Oddziałami

Integracyjnymi ul. Grunwaldzka 81

19.

18 czerwca 2015 r.

godz. 19.00

Zarząd Osiedla Nr 11

“Lwowskie”

„Zajazd u Jana"

ul. Batorego 5

20.

19 czerwca 2015 r.

godz. 17.00

Zarząd Osiedla Nr 7

“Winna Góra”

Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Borelowskiego 12

21.

19 czerwca 2015 r.

godz. 19.00

Zarząd Osiedla Nr 8

“Rogozińskiego”

Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Borelowskiego 12

Skład osobowy Zarządów Osiedli przedstawia się następująco:

1. ZARZĄD OSIEDLA NR 1 „STARE MIASTO”
1. Elżbieta WOHNER – Przewodnicząca (zmiana)
2. Andrzej Mizgała - Zastępca Przewodniczącej
3. Zygmunt Kaspieruk - Sekretarz
4. Mirosław Dyjak
5. Renata Hołubiec
6. Anna Grad-Mizgała
7. Witold Wiśniewski

2. ZARZĄD OSIEDLA NR 2 „KMIECIE”
1. Marcin KOWALSKI  - Przewodniczący (zmiana)
2. Michał Tabisz - Zastępca Przewodniczącego
3. Anna Sienkiewicz - Sekretarz
4. Tomasz Żaczek
5. Monika Rudnicka
6. Magdalena Owsięga-Antochów
7. Piotr Pyszczuk

3. ZARZĄD OSIEDLA NR 3 „WARNEŃCZYKA”
1. Janusz JAGUSTYN – Przewodniczący (zmiana)
2. Alicja Strojny- Zastępca Przewodniczącego
3. Jadwiga Rozwadowska - Sekretarz
4. Grzegorz Wybranowski
5. Leszek Lisowiec
6. Mieczysław Bacza
7. Irena Charchalis

4. ZARZĄD OSIEDLA NR 4 „LIPOWICA”
1. Piotr KRZESZOWSKI - Przewodniczący (bez mian)
2. Janusz Czajka - Zastępca Przewodniczącego
3. Marek Szabarkiewicz - Sekretarz
4. Piotr Fara
5. Marek Grygowicz
6. Stanisław Majka
7. Wacław Baran

5. ZARZĄD OSIEDLA NR 5 „SALEZJAŃSKIE”
1. Janusz ŁUKASIEWICZ - Przewodniczący (zmiana)
2. Maciej Kamiński - Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Dyjak - Sekretarz
4. Andrzej Kowalski
5. Paweł Wac
6. Halina Kasjan
7. Marcin Miszczyszyn

6. ZARZĄD OSIEDLA NR 6 „KAZANÓW”
1. Zdzisław WIERZBIŃSKI - Przewodniczący (bez mian)
2. Katarzyna Harasimowicz-Gąska – zastępca przewodniczącego
3. Małgorzata Łucko-Tylińska - sekretarz (wybrana w dn. 6.09.2016 r.)

4. Kamil Stachura (odwołany z funk. sekretarza w dn. 6.09.2016 r.)
5. Tomasz Schabowski
6. Czesław Sawicki
7. Katarzyna Krupa

7. ZARZĄD OSIEDLA NR 7 „WINNA GÓRA”
1. Magdalena JAKOBSCHE - Przewodnicząca (zmiana)
2. Krystyna Świetlicka- Zastępca Przewodniczącej
3. Małgorzata Łukaczyk - Sekretarz
4. Maria Kroczek
5. Krzysztof Świerczek
6. Joanna Łukaczyk
7. Zygmunt Gardy

8. ZARZĄD OSIEDLA NR 8 „ROGOZIŃSKIEGO”
1. Mieczysław GIBAŁA - Przewodniczący (bez mian)
2. Kamil Pelc - Zastępca Przewodniczącego
3. Krystyna Czajkowska - Sekretarz
4. Jan Letki
5. Roman Kosmyk
6. Bolesław Lizuń
7. Zbigniew Świtajło

9. ZARZĄD OSIEDLA NR 9 „KRASIŃSKIEGO”
1. Marcin RADOCHOŃSKI - Przewodniczący (zmiana)
2. Maciej Lawrecki - Zastępca Przewodniczącego
3. Karol Kałużny- Sekretarz
4. Dariusz Igielski
5. Łukasz Bielecki
6. Marek Ofiarski
7. Grzegorz Ostrowski

10. ZARZĄD OSIEDLA NR 10 „KOPERNIKA”
1. Stanisława MAC- Przewodnicząca (zmiana)
2. Ryszard Kielar- Zastępca Przewodniczącej
3. Teresa Pleśniak- Sekretarz
4. Magda Miry
5. Paweł Kwasiżur
6. Jan Rawski
7. Wanda Wojdyło

11. ZARZĄD OSIEDLA NR 11 „LWOWSKIE”
1. Krzysztof KRASOWSKI - Przewodniczący (bez mian)
2. Wacław Broda - Zastępca Przewodniczącego
3. Michał Bogucki - Sekretarz
4. Teresa Szacka
5. Piotr Balawejder
6. Agata Cichocka
7. Józef Koza

12. ZARZĄD OSIEDLA NR 12 „ŁUKASIŃSKIEGO”
1. Krystyna MAKARA - Przewodnicząca (bez mian)
2. Stanisław Wnorowski- Zastępca Przewodniczącej
3. Ewa Frankowska- Sekretarz
4. Beata Januś
5. Krystyna Kochanowicz
6. Marek Zając
7. Danuta Wiktor

13. ZARZĄD OSIEDLA NR 13 „PRZEMYSŁAWA”
1. Henryk HAWRYŚ - Przewodniczący (bez mian)
2. Julian Bak - Zastępca Przewodniczącego
3. Mariusz Czerny - Sekretarz
4. Przemysław Bukowski
5. Bogdan Wojcieszko
6. Stanisław Świerzyński
7. Andrzej Zabłocki

14. ZARZĄD OSIEDLA NR 14 „SŁOWACKIEGO” – NIE DOKONANO WYBORU
1. Antoni Daraż - Przewodniczący
2. Zdzisław Nowak - Zastępca Przewodniczącego
3. Zuzanna Grzybowska - Sekretarz
4. Tadeusz Johnson
5. Marian Partyczka
6. Michał Głocki
7. Tadeusz Płocica

15. ZARZĄD OSIEDLA NR 15 „KONOPNICKIEJ”
1. Wioletta OCHALSKA – Przewodnicząca (zmiana)
2. Piotr Kolasa - Zastępca Przewodniczącej
3. Roman Hnatiuk- Sekretarz
4. Maciej Wywrót
5. Julian Borek
6. Henryk Hołdowicz
7. Mariusz Chomik

16. ZARZĄD OSIEDLA NR 16 „MICKIEWICZA”
1. Janina ŚCIBIWOŁK – Przewodnicząca (bez mian)
2. Wiesław Szabarkiewicz- Zastępca Przewodniczącej
3. Jakub Stysiał- Sekretarz
4. Maria Fuks
5. Stanisław Zalewski
6. Elżbieta Kowalczyk
7. Kazimierz Ignac

17. ZARZĄD OSIEDLA NR 17 „ZIELONKA”
1. Stefan BODNAR - Przewodniczący (bez mian)
2. Adam Szpindor - Zastępca Przewodniczącego
3. Ewelina Feduniak- Sekretarz
4. Jan Popiel
5. Irena Główczyk
6. Józef Jasz
7. Halina Kij

18. ZARZĄD OSIEDLA NR 18 „RYCERSKIE”
1. Zygmunt MAJGIER - Przewodniczący (zmiana)
2. Krystyna Sarzyńska- Zastępca Przewodniczącego
3. Witold Stempniak- Sekretarz
4. Jerzy Giec
5. Roman Bargieł
6. Marian Wawrykowicz
7. Józef Ziąber

19. ZARZĄD OSIEDLA NR 19 „KRAKOWSKIE” – NIE DOKONANO WYBORU
1. Urszula GAWRON - Przewodnicząca
2. Bogusław Klisowski - Zastępca Przewodniczącej
3. Elżbieta Kuźma - Sekretarz
4. Włodzimierz Szpak
5. Andrzej Roczniak
6. Artur Pichur
7. Zdzisław Zub

20. ZARZĄD OSIEDLA NR 20 „ZA WIAREM”
1. Andrzej BARTNICKI - Przewodniczący (bez mian)
2. Jan Sura – Zastępca Przewodniczącego
3. Katarzyna Sura – Sekretarz
4. Stanisław Bancarz
5. Piotr Bednarczyk
6. Edward Lechociński
7. Józef Miśko

21. ZARZĄD OSIEDLA NR 21 „KRUHEL WIELKI”
1. Zbigniew GÓRSKI - Przewodniczący (bez mian)
2. Wojciech Piotrowski - Zastępca Przewodniczącego
3. Waldemar Góral – Sekretarz
4. Marian Kobielnik
5. Marcin Sawicki
6. Jolanta Cichowlaz
7. Stanisław Jakubiec

 

Na osiedlu Nr 14 “Juliusza Słowackiego” oraz na Osiedlu Nr 19 “Krakowskie” nie przeprowadzono wyborów ze względu na fakt, iż zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie wynikającym ze statutu nie przybyła liczba mieszkańców wypełniająca wymogi prawomocności wyborów (brak kworum).       

 


Wybory do Zarządów Osiedli na terenie miasta Przemyśla

I N F O R M A C J A

Prezydenta Miasta Przemyśla

o przeprowadzeniu wyborów do zarządów osiedli

 

na podstawie Uchwały Nr 37/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla, ogłoszona w Gazecie Przemyskiej z dnia 14 kwietnia 2015 roku

podaję do publicznej wiadomości

informację o terminach i miejscu przeprowadzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie miasta Przemyśla:

Lp.

Nazwa

Termin wyborów

Miejsce

1.

Zarząd Osiedla Nr 1
“Stare Miasto”

10 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1,I p. duża sala narad nr 18

2.

Zarząd Osiedla Nr 2
“Kmiecie”

2 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Klub Osiedlowy PSM
Wyb. O. Św. Jana Pawła II 70

3.

Zarząd Osiedla Nr 3
“Warneńczyka”

18 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

  Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi ul. Grunwaldzka 81

4.

Zarząd Osiedla Nr 4
“Lipowica”

21 maja 2015 r.
godz. 17.00

TBS ul. Wysockiego 24

5.

Zarząd Osiedla Nr 5
“Salezjańskie”

17 czerwca 2015 r.
godz. 17.30

Klub Osiedlowy PSM
ul. Glazera 10

6.

Zarząd Osiedla Nr 6
“Kazanów”

8 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. gen. Boruty-Spiechowicza 1

7.

Zarząd Osiedla Nr 7
“Winna Góra”

19 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Borelowskiego 12

8.

Zarząd Osiedla Nr 8
“Rogozińskiego”

19 czerwca 2015 r.
godz. 19.00

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Borelowskiego 12

9.

Zarząd Osiedla Nr 9
“Krasińskiego”

9 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Borelowskiego 12

10.

Zarząd Osiedla Nr 10
“Kopernika”

19 maja 2015 r.
godz. 17.00

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
ul. Czarnieckiego 27

11.

Zarząd Osiedla Nr 11
“Lwowskie”

18 czerwca 2015 r.
godz. 19.00

„Zajazd u Jana"
ul. Batorego 5

12.

Zarząd Osiedla Nr 12
“Łukasińskiego”

15 czerwca 2015 r.
godz. 19.00

Gimnazjum Nr 3
ul.  Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1

13.

Zarząd Osiedla Nr 13
“Przemysława”

12 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1,I p. duża sala narad nr 18

14.

Zarząd Osiedla Nr 14
“Słowackiego”

2 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział
w Przemyślu ul. Sobótki 23

15.

Zarząd Osiedla Nr 15
“Konopnickiej”

3 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Wincentego Pola 5

16.

Zarząd Osiedla Nr 16
“Mickiewicza”

20 maja 2015 r.
godz. 17.00

Hala Sportowa „POSIR”
ul. Mickiewicza 30

17.

Zarząd Osiedla Nr 17
“Zielonka”

22 maja 2015 r.
godz. 17.00

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1,I p. duża sala narad nr 18

18.

Zarząd Osiedla Nr 18
“Rycerskie”

16 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Siedziba Zarządu Osiedla
ul. Sikorskiego 11

19.

Zarząd Osiedla Nr 19
“Krakowskie”

15 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Siedziba Zarządu Osiedla
ul. Chrobrego 64

20.

Zarząd Osiedla Nr 20
“Za Wiarem”

27 maja 2015 r.
godz. 17.00

Hotel Albatros
ul. Ofiar Katynia 26

21.

Zarząd Osiedla Nr 21
“Kruhel Wielki”

11 czerwca 2015 r.
godz. 17.00

Świetlica Osiedlowa
ul. Kruhel Wielki 46

Proszę o zabranie ze sobą dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie osiedla

Prezydent
Miasta Przemyśla

Robert Choma