Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia - obowiązujące w 2016 r.

Zgodnie z § 4 pkt. 9  Uchwały nr 214/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych na terenie miasta Przemyśla przez inne niż Miasto Przemyśl osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, Prezydent Miasta Przemyśla podaje miesięczne stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia, obowiązujące w 2016 r.

Przedszkola niepubliczne: 475,98 zł

Przedszkola publiczne: 634,64 zł

Licea ogólnokształcące dla dorosłych: 60,31 zł

Szkoły policealne: 101,98 zł

Szkoły policealne kształcące w zawodach medycznych dla dorosłych: 135,65 zł

Szkoły policealne kształcące w zawodach medycznych dla młodzieży: 262,37 zł

Internaty i bursy szkolne: 685,03 zł

Poradnie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 383,62 zł

Schroniska młodzieżowe: 5 480,25 zł (50 łóżek)

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze: 4 338,53zł

Szkoły podstawowe:

 1. Stawka na 1 ucznia: 457,22 zł

 2. Stawka na ucznia niepełnosprawnego P4: 640,11 zł

 3. Stawka na ucznia niepełnosprawnego P5: 1 325,94 zł

 4. Stawka na ucznia niepełnosprawnego P6: 1 645,99 zł

 5. Stawka na ucznia niepełnosprawnego P7: 4 343,58 zł

 6. Stawka na ucznia kl. I i II (P35): 20,57 zł

 7. Stawka na ucznia szkoły poniżej 70 uczniów (P3): 82,30 zł

Gimnazja:

 1. Stawka podstawowa na ucznia powiększona o wagę P 32 (ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży): 475,51 zł

 2. Stawka na ucznia klasy mistrzostwa sportowego powiększona o wagę P18: 932,73 zł

Przedszkola (niepełnosprawności):

 1. Stawka na ucznia niepełnosprawnego P37: 1 828,88 zł

 2. Stawka na ucznia niepełnosprawnego P45: 4 343,58 zł

 3. Stawka na ucznia niepełnosprawnego P47: 384,06 zł

Licea publiczne:

 1. Stawka na 1 ucznia: 546,51 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii:

 1. Stawka nawychowanka w MOS: 2 968,47 zł

 2. Stawka na ucznia w gimnazjum specjalnym MOS: 1 114,32 zł

Stawka na ucznia niepełnosprawnego P5:1 324,39 zł