Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr 127/2003 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla