Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pismo ogólne ePUAP

 

baner z logo EPUAP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Przemyślu znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)

Usługi świadczone przez Urząd Miejski w Przemyślu na platformie ePUAP można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę pełną nazwę urzędu, czyli: Urząd Miejski w Przemyślu

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Urzędu Miejskiego w Przemyślu: /1srwa0y68c/skrytka lub /1srwa0y68c/skrytkaESP;


W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta  na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl)
 2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego e-PUAP.

 

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny. Zobacz jak utworzyć profil zaufany

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:  

 1. Zarejestrować konto na portalu https://pz.gov.pl
 2. Rejestracji możesz dokonać również poprzez stronę internetową swojego Banku, który może również potwierdzić twój "Profil Zaufany" bez konieczności realizacji poniższych punktów niniejszej instrukcji wejdź na stronę: https://pz.gov.pl.
 3. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
 4. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów:urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r. poz.1760 z późn. zm.)


baner z napisem Profil zaufany - punkt potwierdzający
Wykaz punktów potwierdzających profil Zaufany w Przemyślu:

 1. Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1 (parter), wydz. Organizacyjny - Kancelaria Ogólna w godz. pn-pt. 7:30 -15:30 wt. 7:30-17:00,
 2. Urząd Skarbowy w Przemyślu (ul. Lwowska 9a),
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu (ul. Kazimierza Brodzińskiego 6),
 4. Podkarpacki Urząd Wojewódzki - Delegatura w Przemyślu (ul. Mickiewicza 10),
 5. Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Przemyśl (ul. Sportowa 6/403).

Jak wygląda weryfikacja Profilu zaufanego? 

 • punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
 • punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:
  • imię
  • nazwisko
  • numer pesel
  • identyfikator użytkownika
 • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
 • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Formularze e-usług realizowanych przez Urząd Miejski w Przemyślu:
Formularze elektroniczne Urzędu Miejskiego w Przemyślu wyszukać można na stronie internetowej:
Katalog spraw realizowanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne.

W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.
 

Formaty dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych akceptowane formaty załączników to:

Informujemy, że bardzo ważne jest, aby dokumenty elektroniczne spełniały następujące wymagania:

 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 5 MB
 • dokumenty elektroniczne można  dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
  płyta CD-RW lub DVD-RW,
  pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
  dyskietka 1,44 MB. 
  (Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru);
 • dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi      certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:

 • *.DOC, *.RTF, *.XPS, *.XLS, *.XLSX, *.DOCX
 • *.ODS, *.ODT, *.ODP,
 • *.CSV, *.XML
 • *.TXT
 • *.GIF, *.TIF, *.BMP, *.JPG, *.PNG
 • *.PDF
 • *.ZIP, *.7ZIP

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Bezpośrednie linki formularzy UM Przemyśl na ePUAP:

link do Katalog spraw realizowanych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu na ePUAP