Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w 2016 roku

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195) oraz PDF   Zarządzenie Nr 522/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu. (355,17KB)

PDFZałącznik Nr 1 - szczegółowe zasady organizacji przyjmowania,, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu (2,63MB)
PDFZałącznik Nr 2 - wzór protokołu z przyjęcia skargi, wniosku lub interwencji (482,51KB)
 

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

 

1.

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

PDFPetycja.pdf (5,47MB)

Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA  o przekazanie - zał. nr 2 pt. Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej - do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów

11.04.2016r.

18.04.2016r.

 

PDFOdpowiedź.pdf (241,02KB)

 

2.

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

PDFPetycja w sprawie utworzenia „biblioteczki samorządowca” (1,14MB)
 

Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

19.04.2016

27.04.2016

 

PDFOdpowiedź (130,07KB)
 

 

3

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

PDFSkan Petycji 3.pdf (609,88KB)

Wymiana nawierzchni na asfaltową na odcinku o. 150mb w ciągu ul.Ziemiańskiego od strony ul. Zamoyskiego

26.04.2016

27.07.2016

 

PDFOdpowiedz.pdf (236,62KB)

 

4

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

PDFPetycja.pdf (193,84KB)

PDFPetycja2.pdf (310,81KB)

Wygospodarowanie i przeznaczenie ze środków Skarbu Państwa wkładu finansowego, niezbędnego do remontu drogi przy ul. Wąskiej

 

19.05.2016

    19.08.2016

 

PDFodpowiedz.pdf (377,33KB)

 

5

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

PDFPetycja.pdf (7,70MB)

Informacja o III edycji programu "Wzorowa Łazienka" 

12.10.2016

17.10.2016

 

PDFOdpowiedź.pdf (194,37KB)