Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje na prace remontowo - konserwatorskie z budżetu miasta w 2015 roku

W 2015 r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach, wpisanych do rejestru zabytków:

 

  1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu

Bazylika Archikatedralna - wykonano prace konserwatorskie pierwszego przęsła sklepienia i ścian prezbiterium wraz z detalem architektonicznym oraz ściany tęczowej z podłuczem od strony prezbiterium. Polichromia sklepienia pochodząca z 1 poł. XVI w. została odkryta w latach 70. XX w. i jest najstarszą dekoracją malarską na terenie miasta, pokrywającą pierwotne gotyckie sklepienie katedry. Posiada wysokie walory artystyczno – estetyczne i wraz ze zregotycyzowaną na początku XX w. przestrzenią prezbiterium stanowi kompozycyjną całość.

 

  1. Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu  

Kościół OO. Franciszkanów – wykonano kolejny etap prac konserwatorskich Ołtarza Wielkiego, będącego najlepszym pod względem artystyczno – ideowym przykładem późnobarokowej struktury na terenie województwa i bezsprzecznie miasta. Ołtarz pochodziz 2 poł. XVIII w. i został wykonany w tzw. kręgu lwowskiej szkoły rokokowej, stanowiącej ewenement w XVIII wiecznej Europie.

 

  1. Archidiecezja Przemysko – Warszawska obrządku greckokatolickiego w Przemyślu, ul. Bpa J. Kocyłowskiego 4, 37-700 Przemyśl

Zespół dawnego seminarium duchownego greckokatolickiego przy ul. Basztowej 13 – wykonano prace remontowe fragmentu muru, polegające na wykonaniu nowej ściany oporowej, żelbetowej oraz odtworzeniu lica.

Ww. mur stanowi integralny element dawnego założenia seminaryjnego z ok. 1912 r., które w zabudowie ulicy Basztowej wyróżnia się zarówno pod względem zastosowanej ornamentyki, formy jak i kubatury. Osiowa lokalizacja budynku u wylotu ulicy Komisji Edukacji Narodowej dowodzi koncepcyjności planowania przestrzennego na pocz. XX w.      

 

  1. Opactwo Sióstr Benedyktynek, Pl. Konstytucji 3 Maja 8, 37-700 Przemyśl

Zespół kościelno – klasztorny sióstr benedyktynek – wykonano drugi etap prac remontowo – konserwatorskich w kryptach pod kościołem oraz prace przy wzmocnieniu konstrukcji i sklepień piwnic nieistniejącego budynku dawnej szkoły żeńskiej w zespole klasztornym.

 

  1. Właściciel prywatny, ul. Franciszkańska 3, 37-700 Przemyśl

Kamienica przy ul. Franciszkańskiej 3 – wykonano prace remontowo- konserwatorskie elewacji kamienicy od strony ul. Franciszkańskiej i Serbańskiej, powyżej parteru, polegające na wykonaniu konserwacji technicznej i kolorystyki elewacji wraz z obróbkami blacharskimi i konserwacją balustrady balkonowej. Kamienica jest zlokalizowana u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Serbańskiej, posiada neogotycki wystrój elewacji – jedyny w tej części miasta - podkreślony narożnym elementem wieżowym.