Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składy osobowe Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta Przemyśla

Zarządzenie Nr 322/2015
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta Przemyśla dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 318)

zarządzam, co następuje:

§ 1

 1.  Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 2.  Składy komisji określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent
Miasta Przemyśla

Robert Choma


Załącznik do
Zarządzenia Nr 322/2015
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Lp.

Numer Obwodowej Komisji ds. Referendum. Adres siedziby

 

Nazwisko

Imiona

Nazwa organu zgłaszającego

Miejsce zamieszkania

 

1. Sala Sportowa przy Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Wysockiego 24;
tel. 501-076-527

 1.  
 

GAWEŁ

Bronisława

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

ANTONIAK

Magdalena

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

TONIA

Rafał Józef

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

JOJCZYK

Ryszard

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Przemyśl

 1.  

 

SMUCZEK

Magdalena

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

HAYDER

Maciej

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

FEDUŚ

Wiesław

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

WILGUCKA

Ewa

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

WĘGRZYN

Jerzy

Prezydent Miasta Przemyśla

Żurawica

 

 

 

 

 

 

 

2. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II ul. gen. M. Boruty – Spiechowicza 1;
tel. 16 677-95-00

 1.  
 

WALICKA-LECHOWICZ

Bogumiła

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

BARTNICKA

Teresa

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

OLEJARKA

Katarzyna

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

PILCH

Małgorzata

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

PROKOPOWICZ

Antoni

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

TONIA

Ewa

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

GROŃSKA

Aleksandra

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

BRZEZICKA

Dorota

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

PACUŁA

Aneta

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

3. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II ul. gen. M. Boruty – Spiechowicza 1;
tel. 16 677-95-00

 1.  
 

BILIŃSKA

Katarzyna

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  
 

BEDNARCZYK

Sylwia

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

CZAJKOWSKA

Małgorzata

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

KOWALSKA

Monika

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

CHMIEL

Aneta

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

PORĘBSKA

Wanda

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

DOBROWOLSKA

Małgorzata

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

SOSNOWSKI

Krzysztof

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

KARNAS

Grzegorz

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

4. Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich ul. 3 Maja 38; tel. 16 670-73-15

 1.  
 

WOJNAROWICZ

Gabriela

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

NOWAK

Oskar

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

LECH-BEMBENEK

Barbara

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

KONIUSZY

Anna

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

BACZEK

Barbara

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

DURBAJŁO

Aleksandra

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Przemyśl

 1.  

 

KRZYŻANOWSKA

Anna

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

BZOREK

Iwona

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

DOBROWOLSKA

Elżbieta

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

5. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – Poradnia Ortopedyczna ul. Monte Cassino 18;
tel. 16 677-54-08

 1.  

 

BEDNARSKA

Kamila

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

KIELAR

Grzegorz

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

RYŁACZ

Edyta

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

FRONK

Artur

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

STEC

Małgorzata

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Przemyśl

 1.  

 

PAWLIKÓW

Romuald

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

FORNAL

Elżbieta

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

DRYJAŃSKI

Maciej

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

HAYDER

Agata

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

6. Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu ul. 29 Listopada 12; tel. 16 651-25-73

 1.  

 

CHOMA

Witold

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

ŁĄCKA-BARAN

Renata

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

ŚWIETLICKA

Krystyna

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

PRUCNAL

Grzegorz

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

BULWIŃSKA

Zofia

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

CZOPKO

Marek

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

BRODA

Anna

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

BACZA

Halina

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  
 

BARAN

Ewa

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

7. II Liceum Ogólnokształcące ul. bpa J. Glazera 44; tel. 16 679-96-75

 1.  

 

PREIZNER

Jolanta

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

MADAJ

Edward

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

ŁUKASIEWICZ

Łukasz

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

SARZYNSKA

Krystyna

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

TURCZYŃSKA

Michalina

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

KUMIĘGA

Tomasz

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

MAJEWSKA

Agnieszka

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

STOŁOWSKA

Joanna

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

KASPRZYK

Beata

Prezydent Miasta Przemyśla

Żurawcia

 

 

 

 

 

 

 

8. II Liceum Ogólnokształcące ul. bpa J. Glazera 44; tel. 16 679-96-75

 1.  

 

HRYNISZYN

Marian

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

PILSZAK

Ewelina

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

KUC

Zdzisław

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

PAWŁOWSKA

ANNA

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

MIŚKIEWICZ

Anna

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

OSTROWSKA

Małgorzata

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

KLIMA

Agnieszka

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

DOMKA

Przemysław

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

SAWICKA

Jolanta

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

9. Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Św. Jana Nepomucena 10; tel. 16 670-23-06

 1.  

 

PAWŁOWSKA

Anna

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

MIRSKA

Jadwiga

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

OPAK

Monika

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

GUZIK

Bernadetta

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

WOŹNIAK

Halina

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

WIŃSŁAWSKA

Renata

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Przemyśl

 1.  

 

STRZĘPEK

Agnieszka

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

HALINIAK

Aneta

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

DEMSKA

Agnieszka

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

10. Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Św. Jana Nepomucena 10; tel. 16 670-23-06

 1.  

 

PIWKO

Joanna

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

KACZMARZ

Iwona

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

DYJAK

Małgorzata

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

GUZIK

Tomasz

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

WARCHOŁ

Agnieszka

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

AMS

Kazimierz

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Przemyśl

 1.  

 

MARTYNIAK

Artur

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

WILK

Kacper

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

PALKO

Łukasz

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

11. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy ul. Borelowskiego 12; tel. 16 670-72-70

 1.  

 

WIDAJ

Monika

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

NOWAK

Bogumiła

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

BUŚKO

Jadwiga

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

DOBISZEWSKA-SYNUS

Sabina

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

POPOWICZ

Wiesława

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

PELC-MICIAK

Monika

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

SZKAFARAK

Beata

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

GDYK

Jakub

Stowarzyszenie Projekt Polska

Przemyśl

 1.  

 

PACŁAWSKA

Agnieszka

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

12. Klub Sportowy „Czuwaj” ul. 22 Stycznia 6; tel. 16 670-10-36

 1.  

 

ZAMIRSKA

Małgorzata

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

DĄBROWSKA

Agnieszka

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

ĆWIK

Jadwiga

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

SZELEST

Alicja

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

DUBIEŁŁO

Mirosława

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Przemyśl

 1.  

 

OSIĘGA

Bernadeta

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

ZAMORSKI

Janusz

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

ZASADZIŃSKA

Barbara

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

GUDZELAK

Małgorzata

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

13. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy ul. Borelowskiego 12; tel. 16 670-72-70

 1.  

 

PIWKO

Krzysztof

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

KUDYBA

Zdzisława

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

BUŚKO

Witold

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

STECURA

Katarzyna

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

JASIŃSKI

Sebastian

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Przemyśl

 1.  

 

RADOCHOŃŚKI

Marcin

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

MAZUR

Tomasz

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

KUKLA-TYMCZYSZYN

Krystyna

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

SZYNAL

Barbara

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

14. Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. F. Dolińskiego 4; tel. 16 670-06-54

 1.  

 

BACHOWSKA

Elżbieta

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

KAWECKA

Ewa

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

NOWAK

Małgorzata

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

KOWALIK

Aneta

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

IWASZKIEWICZ

Jacek

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

BAL

Jan

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

LAWRECKA

Aleksandra

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

GAWEŁ

Aneta

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

TARCZYŃSKI

Dawid

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

15. MPEC Sp. z o. o. (świetlica) ul. Płowiecka 8 tel. 16 670-42-53 w. 259

 1.  

 

TOCZEK

Maciej

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

WOJCIECHOWSKA

Elżbieta

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

URBAŃCZYK

Dariusz

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

GAWLIK

Ewa

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

MICHALSKA

Krystyna

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

BAL

Barbara

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

OSTROWSKA

Agnieszka

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

BUKSA

Eliza

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

WIĄCEK

Danuta

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

16. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich ul. Grunwaldzka 81; tel. 16 670-29-15

 1.  

 

BUKSIŃSKI

Czesław

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

ŚLIMAK

Edyta

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

OWSIĘGA-ANTOCHÓW

Magdalena

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

WYROSTEK

Krystyna

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Przemyśl

 1.  

 

KOŁCZ

Beata

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

WŁODARCZYK

Jolanta

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

IGIELSKI

Dariusz

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

BUKSA

Dariusz

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

WIDAJ

Agnieszka

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

17. Gimnazjum Nr 5 im. Świętego Jana Kantego ul. Grunwaldzka 17; tel. 16 670-72-15

 1.  

 

PAWŁOWSKI

Adam

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

RUCHAJ-DOLECKA

Agata

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

HANDZEL

Krzysztof

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

TYMEJCZUK-ROLLINGER

Grażyna

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

SKWAREK

Andrzej

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

PIETRUSZA

Grzegorz

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

RYBAK-SMYCZ

Honorata

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

KUŹMIAK

Joanna

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

JÓŹWIK

Wanda

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Czarnieckiego 27; tel. 16 676-04-00

 1.  

 

DYHDALEWICZ

Julian

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

JASIŃSKA

Katarzyna

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

KOLMAN

Jadwiga

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

MAJGIER

Janusz

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

KOWALCZYK

Ryszard

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

WOLAŃSKI

Maciej

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

HORODECKA

Maria

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

HAWRYŚ

Aleksandra

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  
 

ŻUROMSKA

Marta

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

19. Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. W. Pola 5; tel. 16 678-55-76

 1.  

 

LECHOWICZ

Krystyna

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

SOLSKA

Joanna

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

KASZYCKA

Katarzyna

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

SZTUR

Aneta

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

HAŃCZUK

Agnieszka

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

WASYŁUK

Katarzyna

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

KARWOWSKI

Jakub

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

KRUSZYŃSKI

Damian

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

ŚLIWKA

Rafał

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

20. Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Sienkiewicza 3; tel. 16 678-91-51

 1.  

 

CZARNIECKA

Magdalena

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

ŚWIERZYŃSKA

Jadwiga

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

POGORZELEC

Elwira

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

PIĘTAL

Monika

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

HADAŁA

Tomasz

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

WIĘCKOWSKA

Elżbieta

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

KREWKO

Anna

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

BIELAŃSKA

Justyna

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

BUCHTALARZ

Olga

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

21. Gimnazjum Nr 2 ul. Ratuszowa 1; tel. 16 678-65-75

 1.  

 

CYRULIK

Katarzyna

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

TĘCZAR

Sylwester

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

ZIĘTAL

Maria

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

HADAŁA

Paulina

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

BUBLEWICZ

Monika

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

ZIĘBA

Halina

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

KALINOWSKA

Maria

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

PAWLISZCZAK

Zdzisław

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

JABŁECKA

Dorota

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

22. Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Władycze 5; tel. 16 678-36-15

 1.  

 

PACZKOWSKA

Jadwiga

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

FEDYK

Sabina

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

ROMANKIEWICZ

Anita

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

ANTOCHÓW

Joanna

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

KATAN

Eryk

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

SZPAK

Joanna

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Przemyśl

 1.  

 

OLESZEK

Dominika

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

FORTUNA

Anna

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

WOŁCZYK

Witold

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

23. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30; tel. 16 676-05-38

 1.  

 

BAZAN

Aleksander

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

ZAPOTOCKI

Wojciech

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

GŁUŻYCKA

Marzena

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

PLUTA

Magdalena

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

LECH

Danuta

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

DUNIEWICZ

Adam

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

KĘDRRA

Mateusz

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

FURMAŃSKA

Maria

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

SZAŁAJKO

Joanna

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

24. Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Władycze 5; tel. 16 678-36-15

 1.  

 

KRAMARZ

Anna

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

KOZDROŃ

Ryszard

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

KOSTECKA-GIERCZAK

Aneta

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

WYPOR

Teresa

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

KOWALSKA

Joanna

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

WOJCIESZKO

Barbara

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

OSTROWSKI

Krzysztof

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

SZAMOTA

Justyna

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

FLORCZAK

Edyta

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

25. I Liceum Ogólnokształcące ul. Słowackiego 21; tel. 16 676-95-70

 1.  

 

KURZYŃSKA

Marzena

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

JOŚKO

Luiza

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

BUJARA

Magdalena

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

GOLEC

Marek

Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Przemyśl

 1.  

 

SMUCZEK

Daniel

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

MATWIEJ

Emil

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

KOŚĆ

Grzegorz

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

KOPCIUCH

Małgorzata

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

GŁUSZKO

Monika

Prezydent Miasta Przemyśla

Medyka

 

 

 

 

 

 

 

26. I Liceum Ogólnokształcące ul. Słowackiego 21; tel. 16 676-95-70

 1.  

 

BUCZKO

Ewa

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

OLCHOWY

Kamila

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

HARASIMOWICZ-GĄSKA

Katarzyna

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

RYBIAŃSKI

Kamil

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

STRYCHARSKA

Anna

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

RUSINEK

Beata

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

KRUK

Bernadetta

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

KOWALCZUK

Artur

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

SZPILEK

Monika

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

27. Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów, ul. hm. Izydory Kossowskiej 1 (dot. Łukasińskiego 7);
tel. 16 678-23-22

 1.  

 

GAWRONA

Romuald

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

RATUSZNY

Ewa

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

HANO

Maksymilian

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

TYMEJCZUK

Sebastian

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

GROŃSKA

Halina

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

ELISZER

Danuta

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

TRYBAŁA

Karolina

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

WOJCIECHOWSKI

Remigiusz

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

HACZELA

Ewelina

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

28. Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów, ul. hm. Izydory Kossowskiej 1 (dot. Łukasińskiego 7);
tel. 16 678-23-22

 1.  

 

STADNIK

Robert

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

OBŁĄK

Barbara

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

FRANKIEWICZ

Tomasz

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

SZMID

Lucyna

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

RZESZUTKO

Anna

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

NIKLEWICZ

Marek

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

ZAGAJA

Mieczysława

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

WOJCIECHOWSKA

Barbara

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

ŁUC

Remigiusz

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

29. Ośrodek Kopalni Gazu ul. Jasińskiego 3; tel. 16 676-08-30

 1.  

 

CICHOCKA

Agata

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

KAZIMIR

Paweł

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

SAWA

Beata

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

PODGÓRSKI

Wojciech

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

MSIAK

Dominik

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

TROJAN

Krzysztof

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

IWASIECZKO

Artur

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

ŁUC

Elżbieta

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

ŻUREK

Karolina

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

30. Przedszkole Miejskie Nr 19 ul. Ofiar Katynia 4a; tel. 16 678-00-87

 1.  

 

PARTYKA

Mariusz

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

MOCIO

Małgorzata

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

MACEWICZ

Anna

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

PODBILSKA-KŁOSOWSKA

Agnieszka

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

KRAŚNIK

Anna

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

DOMKA

Lucyna

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

GRABAS

Dariusz

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

MIELNICZEK

Katarzyna

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

KUCAB

Magdalena

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

31. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu ul. Sobótki 23; tel. 16 670-15-15

 1.  

 

HANDZEL

Krystyna

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

IGRAS

Marzena

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

RADOJEWSKI

Kondrat

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

KĘDZIERSKI

Andrzej

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

CHMURA

Orest

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

MAJDA

Paweł

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

KURIAŃCZYK

Jadwiga

Fundacja Aktywności Lokalnej

Przemyśl

 1.  

 

SOLKA

Monika

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

MAZIARCZYK

Marta

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

32. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ul. Jasińskiego 15 tel. 16 678-30-38

 1.  

 

BAZAN

Monika

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

ŁUCZYK

Małgorzata

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

BASZA

Halina

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

CYNOWSKA-PORADA

Agnieszka

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

MAZUR

Czesław

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

ANDRUSZKIEWICZ

Agnieszka

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

KUŹNIAR

Beata

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

ZAJĄC

Agnieszka

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

KOŁECZEK

Beata

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

33. Świetlica Zakładu Karnego ul. Rokitniańska 1; tel. 16 678-92-71

 1.  

 

JAKIELASZEK

Wojciech

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

ROKICKI

Andrzej

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

MORAWSKI

Wojciech

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

STRZĘPY

Cecylia

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

SŁABY

Piotr

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

SĘKALSKA

Paulina

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

JABŁOŃSKI

Piotr

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

HENDZEL

Justyna

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

BUSZA

Damian

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

34. Miejski Dom Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99; tel. 16 670-56-58

 1.  

 

BUCHTALARZ

Monika

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

CHOMA

Stanisław

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

KASPRZYK

Teresa

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

GOCKO

Anna

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

LASEK

Patryk

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

GIERLAK

Mariusz

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

SOSNOWSKI

Tadeusz

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

WALCZAK

Grzegorz

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

BIEGA

Ewa

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

35. D. P. S. Zgromadzenia Braci Albertynów ul. Św. Brata Alberta 1; tel. 16 670-73-40

 1.  

 

SZYMAŃSKI

Marek

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

SOLKA

Zofia

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

WILCZEK

Danuta

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

KAWKA

Krzysztof

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

UKARMA

Barbara

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

MAGA

Eliza

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

FAFUŁA

Elżbieta

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

BURY

Małgorzata

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

ZUB

Emilia

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

36. Miejski Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Brata Alberta 3; tel. 16 678-38-26

 1.  

 

MAJKOWSKI

Mirosław

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

AUGUSTYN

Bożena

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

NOWAK

Bogusław

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

MUSZYŃSKA

Angelika

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

RUBA

Dawid

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

WILCZEK

Tadeusz

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

ZDYBEL-MISIOR

Monika

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

PAJĄK

Wanda

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

JAROSZ

Danuta Maria

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

37. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18; tel. 16 677-52-96

 1.  

 

LASKOWSKI

Piotr

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

KAMIŃSKI

Michał

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

WALCZYSZEWSKI

Kacper

Klub Młodych Solidarnej Polski

Przemyśl

 1.  

 

TRELSKA

Anna

Młodzież Rzeczypospolitej

Przemyśl

 1.  

 

KARPIŃSKI

Aleksander

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

MUŁA

Irena

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

BIEGA

Joanna

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

OBŁOZA

Anna

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

PÓŁCHŁOPEK

Adam

Prezydent Miasta Przemyśla

Żurawica

 

 

 

 

 

 

 

38. Szpital Miejski w Przemyślu ul. Słowackiego 85; tel. 16 736-05-44

 1.  

 

STADNIK

Marta

Twój Ruch

Przemyśl

 1.  

 

KOSMYK

Krystyna

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przemyśl

 1.  

 

KARPINAL

Bożena

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

KRÓL

Barbara

Polskie Stronnictwo Ludowe

Przemyśl

 1.  

 

SIPIERA

Paweł

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

BUKOWSKA

Małgorzata

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

SMYK

Iwona

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

Przemyśl

 1.  

 

GÓRKA

Marta

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

DELIMATA

Jerzy

Prezydent Miasta Przemyśla

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

39. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Opieki Paliatywnej SAN-MED B&K s. c.
ul. Rogozińskiego 30; tel. 16 677-97-53

 1.  

 

REICHERT

Marta

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe "Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość"

Przemyśl

 1.  

 

FRANKOWSKA

Ewa

Platforma Obywatelska

Przemyśl

 1.  

 

MALIK

Czesław

Fundacja Lepsza Polska

Przemyśl

 1.  

 

KOBOS

Dorota

Społeczna Inicjatywa Patriotyczna RAZEM

Przemyśl

 1.  

 

SZPAK

Maria

Prawo i Sprawiedliwość

Przemyśl

 1.  

 

TERPIŁOWSKA

Elżbieta

Stowarzyszenie dla Przemyśla "Regia Civitas"

Przemyśl

 1.  

 

KAMIŃSKA

Elżbieta

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Przemyśl

 1.  

 

POTOCZNA

Edyta

Stowarzyszenie Wspólnota

Przemyśl

 1.  

 

OLCHOWY

Małgorzata

Prezydent Miasta Przemyśla

Rokietnica


Zarządzenie Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta Przemyśla dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym ...