Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza wyniki z aukcji przeprowadzonej w dniu 30 lipca 2015 r. z przetargów na najem lokali użytkowych.

Przemyśl, dnia 30 lipca 2015 roku

GL.7150.4.2015.JS4

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

 

ogłasza, że w dniu 30 lipca 2015 r. o godz. 10:00  Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcję na oddanie w najem lokali użytkowych położonych w niżej wymienionych budynkach przy:

1) ul. Franciszkańskiej 21   -      najwyższą miesięczna stawkę czynszową netto zaoferowała

        P. Józefa Piekarska

 

2) ul. Ratuszowa 7    -                  najwyższą miesięczna stawkę czynszową netto zaoferował

        P. Sebastian Leszczyński

 

         Wadia wpłacone przez ww. osoby, które wygrały aukcję zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej lokale.

         Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

  1. 1 800,00 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset złotych (Franciszkańska 21)
  2. 0,00 zł, słownie: zero złotych (Ratuszowa 7)