Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum

I N F O R M A C J A

Prezydenta Miasta Przemyśla


o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum


Informuję, że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, w ogólnokrajowym referendum zarządzonych na dzień 6 września 2015r., przyjmowane są w pokoju Nr 7 Urzędu Miejskiego w Przemyśl, Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu tj. pn, śr-pt. od godz. 7.30 do godz. 15.30, wt. 8.00 – 16.00.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 7 sierpnia 2015 r. (piątek) – o godz. 15.30.

Kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych może zgłaszać tylko osoba upoważniona przez podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii referendalnej.

Wykaz Podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii opublikowano na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem:

 Podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii

Wszelkie informacje związane z procedurą dokonywania zgłoszeń można uzyskać na stronie Państwowej Komisji Wyborczej  http://referendum2015.pkw.gov.pl  lub bezpośrednio pod adresami:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

Wzór zgłoszenia kandydatów na Członków Komisji Obwodowej

lub telefonicznie:  16-675-21-18 lub 16-678-54-92.

Prezydent
Miasta Przemyśla
Robert Choma


PDFInformacja Prezydenta Miasta Przemyśla o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum (664,49KB)