Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja na temat terminów czynności związanych z głosowaniem w dniu 24-05-2015 r. - II tura wyborów (głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, głosowanie na podstawie zaświadczenia, wpisanie się do spisu wyborców )

Informacja na temat terminów czynności związanych z głosowaniem w dniu

24-05-2015 r. (tzw. II tura wyborów)

 

 

Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć taki wniosek. Wniosek taki składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu swojego zamieszkania.


UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Szczegóły tutaj:

http://bip.przemysl.pl/40336/glosowanie-w-wybranym-przez-siebie-obwodzie-lokalu-wyborczym.html

 


UWAGA!!!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich lub zespołach domów studenckich w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r. a dniem ponownego głosowania.

 

 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.

 

 

Szczegóły tutaj:

http://bip.przemysl.pl/40176/glosowanie-na-podstawie-zaswiadczenia-o-prawie-do-glosowania.html

 

 

Głosowanie korespondencyjne

 

Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

 

Szczegóły tutaj:

http://bip.przemysl.pl/40324/glosowanie-korespondencyjne.html

 

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Wyborca, może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania przez pełnomocnika powinien być zgłoszony przez wyborcę, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 15 maja 2015 r.

Szczegóły odnośnie głosowania przez pełnomocnika oraz inne uprawnienia osób niepełnosprawnych tutaj:

http://bip.przemysl.pl/40175/informacja-prezydenta-miasta-przemysla-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-w-tym-o-prawie-do-glosowania-przez-pelnomocnika-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej.html

 

Informacje oraz wnioski dotyczące udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10-05-2015 r. oraz w ponownym głosowaniu w dniu 24-05-2015 r. (tzw. II tura wyborów) w tym na temat:

  • głosowania korespondencyjnego,
  • głosowania przez pełnomocnika,
  •  głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania,
  • dopisania do spisu wyborców,
  • uprawnień osób niepełnosprawnych

uzyskać lub składać można w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1 (pok. 27, 29 II piętro) oraz pod numerami telefonów:

  • 166752086 – głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika,
  • 166752080, 166752120 – pozostałe sprawy.

Email: ,

Serwis wyborczy Urzędu Miejskiego w Przemyślu: http://bip.przemysl.pl/33507/1745/wybory-prezydenta-rp-2015.html