Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Informujemy, iż Rada Miejska w Przemyślu Uchwałą Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017r. uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - nowe studium miasta Przemyśla jest obowiązujące.

załącznik Nr 1 Uwarunkowania

tekst:  PDFUWARUNKOWANIA.pdf (5,23MB)     mapa: UWARUNKOWANIA.jpeg

załącznik nr 2

tekst: PDFKIERUNKI_2017.pdf (21,00MB) mapa_1:  Kierunki zmian w przeznaczeniu_2017.jpeg mapa_2:  Kierunki zmian w strukturze_2017.jpeg


Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, publikujemy zbiór danych przestrzennych dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zbiór APP):

zbiór danych przestrzennych: XMLzbiór_Studium.xml (37,30KB)

app : XMLStudium_2017.xml (37,30KB)  GFSStudium_2017.gfs (6,69KB)

granica studium : SHPgranica_studium.shp (22,89KB)

geotiff uwarunkowań : TIFUwarunkowania_studium_ 2017_geo.tif (48,60MB)

geotiff kierunków :  TIFKIERUNKI zmian w strukturze_studium_2017_geo.tif (18,42MB)  TIFKierunki zmian w przeznaczeniu_terenów_studium_2017_geo.tif (21,05MB)
 

legenda uwarunkowań : TIFLegenda Uwarunkowania.tif (5,15MB)

legendy kierunków : TIFLegenda Kierunki zmian w strukturze.tif (3,88MB)  TIFLegenda Kierunki zmian w przeznaczeniu terenu.tif (5,76MB)
 

poniżej podajemy link do usługi wms dla studium:

https://przemysl.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsp.php


Pozostałe informacje o studium i pracach planistycznych dotyczących studium: