Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Przemyśla

Zarządzenie Nr 97/2015
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. Nr 112 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1.  Powołuję obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 2.  Składy komisji określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Prezydent

Miasta Przemyśla
Robert Choma


Numer

obwodu

Adres siedziby

Lp.

Nazwisko

Imiona

Nazwa podmiotu zgłaszającego

Miejsce

zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

1

Sala Sportowa przy Towarzystwie Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. ul. Wysockiego 24; tel. 501-076-527

 

 1.  

Woźniak

Halina Maria

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Szurek

Józef

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Starzec

Andrzej Marek

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Antoniak

Magdalena Edyta

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Gaweł

Bronisława

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Hatalska

Agnieszka

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Jakóbska

Magdalena Katarzyna

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Marek

Bożena Łucja

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Szworak

Agnieszka

Prezydent

 

Żurawica

 

 

 

 

 

 

 

2

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II  ul. gen. M.Boruty – Spiechowicza 1; tel. 16 677-95-00

 
 1.  

Prokopowicz

Antoni

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 
 1.  

Majgier

Arkadiusz Adam

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Sawicki

Czesław Ryszard

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Walicka - Lechowicz

Bogumiła

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Groński

Edward

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Tonia

Ewa Anna

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Zając

Piotr Tomasz

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Bielańska

Justyna Patrycja

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Pacuła

Aneta Anna

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

3

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II  ul. gen. M.Boruty – Spiechowicza 1; tel. 16 677-95-00

 
 1.  

Bajda

Marta

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Walczewski

Antoni Wojciech      

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Bartnicka

Teresa Ewa

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Czajkowska

Małgorzata Maria

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Dobrowolska

Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Bilińska

Katarzyna

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Grodecka

Magdalena

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Dybek

Ewa Edyta

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Karnas

Grzegorz

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

4

Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich ul. 3 Maja 38; tel. 16 670-73-15

 
 1.  

Draganik

Anna Maria

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Broda

Karol

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Filipowicz

Monika Ewa

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Hołowit

Alina Bożena

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Pawłowska

Ewa

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Hirszberg

Paweł Maciej

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Kobyliniec

Joanna Maria

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Wójcik

Monika Krystyna

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Baran

Ewa

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

5

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  – Poradnia Ortopedyczna ul. Monte Cassino 18; tel. 16 677-54-08

 
 1.  

Buczko

Jerzy Aleksander

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Kielar

Grzegorz

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Kosińska

Beata Iwona

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Ryłacz

Edyta

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Trojan

Krzysztof Stanisław

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Dryniak

Anna

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Śliwa

Kamila Maria

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Feduniewicz

Dagmara Joanna

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Hayder

Agata

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

6

Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu ul. 29 Listopada 12; tel. 16 651-25-73

 
 1.  

Bulwińska

Zofia Grażyna

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Skrzyńska

Eugenia Mieczysława

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Świetlicka

Krystyna Maria

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Szarzyński

Stanisław Mieczysław

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Guzik

Bernadetta

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Lasek

Patryk Łukasz

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Leśniacki

Bogusław Krzysztof

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Morawska Buszta

Urszula Anna

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Dobrowolska

Elżbieta

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

7

II Liceum Ogólnokształcące ul. bpa J. Glazera 44; tel. 16 679-96-75

 
 1.  

Sobol

Anna Maria

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Giec

Jerzy Jan

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Babiś

Andrzej Marek

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Madaj

Edward

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Gaweł

Zofia Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Choma

Witold

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Soja

Anna Elżbieta

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Potoczny

Mateusz Grzegorz

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Dziwik

Sylwia Bernarda

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

8

II Liceum Ogólnokształcące ul. bpa J. Glazera 44; tel. 16 679-96-75

 

 1.  

Sobol

Justyna Barbara

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Hryniszyn

Marian

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Trojnar

Bogusław Adam

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Pilszak

Ewelina Agata

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Nowak

Małgorzata Helena

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Guzik

Tomasz Robert

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Kumięga

Tomasz Jakub

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Śliwińska

Dorota Monika

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Zielińska

Dorota Maria

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

9

Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Św. Jana Nepomucena 10; tel. 16 670-23-06

 

 1.  

Koperska

Ewa Anna

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Kurasz

Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Szurek

Danuta Teresa

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Mirska

Jadwiga Teresa

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Kasyan

Halina

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Majkowski

Mirosław Witold

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Lisak

Michał

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Kuźniar

Beata Ewa

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Grządziel

Przemysław

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

10

Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Św. Jana Nepomucena 10; tel. 16 670-23-06

 
 1.  

Michalska

Krystyna Stanisława

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Hejnosz

Maria

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Dryjański

Wojciech Kazimierz

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Dyjak

Hubert

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Solka

Zofia

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Dyhdalewicz

Alicja Franciszka

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Paczkowska

Ewa

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Kuźniar

Marek Stanisław

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Żurek

Karolina

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

11

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy  ul. Borelowskiego 12; tel. 16 670-72-70

 
 1.  

Popowicz

Wiesława

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Jasińska

Katarzyna

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Kramarz

Anna Elżbieta

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Nowak

Bogumiła

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Harmak

Jerzy

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Piwko

Krzysztof Andrzej

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Hlades

Katarzyna

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Leśniacka

Elżbieta Bożena

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Kroczek

Maria

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

12

Klub Sportowy „Czuwaj” ul. 22 Stycznia 6; tel. 16 670-10-36

 
 1.  

Kuc

Janusz Krzysztof

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Handzel

Krystyna Maria

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Handzel

Pamela Wiktoria

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Osięga

Bernadetta Monika

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Pałys

Łucja Danuta

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Szelest

Alicja

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Śliwa

Maria

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Piechowicz

Krzysztof Jerzy

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Malik

Czesław Stanisław

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

13

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy  ul. Borelowskiego 12; tel. 16 670-72-70

 
 1.  

Sokół

Katarzyna

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Wojciechowska

Dagmara Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Skubisz

Joanna Teresa

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Mazur

Czesław Piotr

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Piwko

Agnieszka Monika

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Sipiera

Paweł Marek

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Śliwa

Jerzy Zdzisław

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Kukla - Tymczyszyn

Krystyna Maria

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Widaj

Agnieszka

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

14

Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. F. Dolińskiego 4; tel. 16 670-06-54

 
 1.  

Nałęcz - Skałecka

Klaudia Magdalena

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Bachowska

Elżbieta Grażyna

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Kasprzyk

Janina

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Grzywacz

Michał

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Pietrusza

Monika

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Mroz - Kuźniak

Aneta Aniela

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Tkaczyk

Marcin Paweł

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Katan

Marzena Helena

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Tarczyński

Dawid Roch

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

15

MPEC Sp. z o.o. (świetlica) ul. Płowiecka 8 tel. 16 670-42-53 w. 259

 
 1.  

Serwin

Monika Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Urbańczyk

Dariusz Edward

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Ziąber

Janusz Władysław

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Rząsa

Łukasz Paweł

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Grońska

Agnieszka Weronika

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Horbacz

Magdalena Iwona

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Białowąs

Jerzy Witold

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Katan

Monika Elżbieta

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Kupiniak

Ewa Agata

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

16

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich  ul. Grunwaldzka 81; tel. 16 670-29-15

 
 1.  

Gardy

Ewa Krystyna

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Zimoń

Marzena Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Urbańczyk

Ewa Barbara

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Wróblewska

Anna Barbara

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Kołcz

Beata

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Seryło

Justyna Maria

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Radochoński

Marcin Łukasz

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Fortuna

Anna Maria

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Wiącek

Danuta

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

17

Gimnazjum Nr 5 im. Świętego Jana Kantego  ul. Grunwaldzka 17; tel. 16 670-72-15

 

 1.  

Skrzypek

Paula Irena

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Wojciechowska - Kud

Edyta Maria

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Stojak

Janusz

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Weryk

Teresa Ewa

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Żądło

Magdalena Anna

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Zapałowska

Anita Andżelika

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Hadała

Wioletta Urszula

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Pawliszak

Wojciech

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Jóźwik

Wanda Rozalia

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

18

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  ul. Czarnieckiego 27; tel. 16 676-04-00

 
 1.  

Wiącek

Katarzyna Agnieszka

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Łącka - Baran

Renata

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Pelc

Dawid Tadeusz

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Jujka

Sylwia Ewa

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Kędzierski

Andrzej

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Szozda

Monika Barbra

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Pasek

Mario Zdzisław

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Zaleski

Łukasz Paweł

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Zielińska

Anna Elżbieta

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

19

Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. W. Pola 5; tel. 16 678-55-76

 
 1.  

Warchoł

Agnieszka Iwona

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Ścibiwołk

Andrzej Konrad

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Lechowicz

Krystyna Danuta

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Dubiel

Anna Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Dąbrowska

Agnieszka Ewa

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Sztur

Aneta Magdalena

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Fac

Gabriel Piotr

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Juśkiewicz

Artur

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Kopacka-Pilch

Marta Agnieszka

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

20

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Sienkiewicza 3; tel. 16 678-91-51

 
 1.  

Szpak

Joanna

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Kurzyńska

Jadwiga Katarzyna

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Malcher

Sebastian Dariusz

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Kiełtyka

Barbara Joanna

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Więckowska

Elżbieta Helena

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Czarniecka

Magda

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Hadała

Tomasz Mateusz

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Chodań

Edyta Anna

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Wilczak

Anna Dorota

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

21

Gimnazjum Nr 2 ul. Ratuszowa 1; tel. 16 678-65-75

 
 1.  

Niklewicz

Marek

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Mac

Stanisława

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Romankiewicz

Anita Maria

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Rempoła

Aniela

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Wilczak

Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Paczkowski

Waldemar Ryszard

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Hadała

Paulina Anna

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Pawliszak

Zdzisław

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Grota

Mariola Jadwiga

Prezydent

 

Przemyśl

22

Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Władycze 5; tel. 16 678-36-15

 
 1.  

Niedziela

Barbara Ewa

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Nowotyńska

Aleksandra Maria

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Pirun

Ludwik August

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Wienar

Artur Wojciech

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Góra

Aneta

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Pawliszak

Mariusz

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Narożnowski

Seweryn Przemysław

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Wójcik

Małgorzata Barbara

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Polny

Anna

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

23

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30; tel. 16 678-57-58

 

 1.  

Rybienik

Mateusz Bolesław

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Kurzyński

Grzegorz Piotr

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Tadla

Ewa

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Januszke

Ewa

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Kozak

Elżbieta

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Mocio

Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Leszków

Katarzyna Irena

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Wojciechowska

Barbara Alicja

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Jabłecka

Dorota Teresa

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

24

Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Władycze 5; tel. 16 678-36-15

 
 1.  

Stasiak

Donata Agnieszka

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Kawa

Marek Piotr

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Wac

Paweł Tadeusz

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Matuszek

Irena

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Jakubiec

Bogusława

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Zbieralska

Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Draganik

Anna Maria

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Szemiakina

Iryna

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Lizoń

Anna Magdalena

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

25

I Liceum Ogólnokształcące ul. Słowackiego 21; tel. 16 676-95-70

 
 1.  

Gocko

Małgorzata Monika

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Kurzyńska

Marzena Marta

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Hawryś

Tomasz Zbigniew

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Zajączkowska

Barbara

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Sawicka

Jolanta

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Gładysiewicz

Joanna Anna

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Bujara

Magdalena Aneta

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Malter

Sabina Stanisława

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Głuszko

Monika 

Prezydent

 

Medyka

 

 

 

 

 

 

 

26

I Liceum Ogólnokształcące ul. Słowackiego 21; tel. 16 676-95-70

 
 1.  

Gocko - Stypka

Natalia Dorota

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Harasimowicz - Gąska

Katarzyna Anna

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Nieradka

Ewelina Marzena

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Rabiej

Kamil Paweł

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Hołowid

Rafał Maciej

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Horbacz

Lucyna Maria

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Rokicka

Katarzyna Anna

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Pawliszak

Krystyna

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Demska

Agnieszka Dorota

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

27

Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów, ul. hm. Izydory Kossowskiej 1 (dot. Łukasińskiego 7); tel. 16 678-23-22

 

 1.  

Choma

Jolanta Marta

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Stadnik

Robert Waldemar

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Wajda

Magdalena Maria

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Ratuszny

Ewa Anna

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Hołowid

Wiesław Kazimierz

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Misiak

Daniel Arkadiusz

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Wójcik

Stella Ewa

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Piechowicz

Jolanta

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Dawidowicz Janas

Iwona Barbara

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

28

Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów, ul. hm. Izydory Kossowskiej 1 (dot. Łukasińskiego 7); tel. 16 678-23-22

  1.

Chmiel

Wacław

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

2.

Turek

Anna

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

3.

Zielińska

Krystyna

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

4.

Rzeszutko

Wojciech Łukasz

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

5.

Partyka

Mariusz Józef

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

6.

Skórka

Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

7.

Wójcik

Rafał Piotr

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

8.

Gerula

Artur Piotr

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

9.

Łuc

Remigiusz Piotr

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

29

Ośrodek Kopalni Gazu ul. Jasińskiego 3; tel. 16 676-08-30

 
 1.  

Chmiel

Aneta Lidia

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Kudyba

Justyna Emilia

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Leszczyszyn

Daniel Bogusław

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Cichocka

Agata

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Hańczuk

Agnieszka

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Litwin

Jerzy Andrzej

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Mołoń

Maria

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Fic

Krystyna  Weronika

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Maj-Urban

Marta

Prezydent

 

Żurawica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Przedszkole Miejskie Nr 19 ul. Ofiar Katynia 4a; tel. 16 678-00-87

 
 1.  

Lech

Danuta

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Buksa - Karczmarz

Iwona Janina

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Kruk

Maria

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Kozakiewicz

Marta

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Podbilska - Kłosowska

Agnieszka Anna

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Stygar

Klaudia Paulina

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Mocio

Karolina

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Majcher

Bernadetta Monika

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Kucab

Magdalena Katarzyna

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

31

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu  ul. Sobótki 23; tel. 16 670-15-16

 

 1.  

Kawałek

Zdzisław

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Śliwa

Krzysztof Stanisław

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Hawryś

Marta Agnieszka

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Handzel

Alicja Romana

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Kiełt

Ryszard Waldemar

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Jach

Anna Katarzyna

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Mazur

Monika Agnieszka

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Nowakowska

Anna

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Palko

Łukasz Robert

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

32

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ul. Jasińskiego 15 tel. 16 678-30-38

 

 1.  

Gocko

Arkadiusz Tadeusz

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Kudyba

Artur Władysław

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Buśko

Witold Franciszek

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Wojtczuk

Edyta Anna

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Markowicz

Adriana Alicja

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Radojewski

Damian Jerzy

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Grygier

Marcin Zygmunt

Prezydent

 

Bircza

 

 

 

 

 

 

 

33

Świetlica Zakładu Karnego ul. Rokitniańska 1; tel. 16 678-92-71

 

 1.  

Słaby

Piotr

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Pilawa

Maciej Tomasz

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Kamiński

Andrzej

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Baran

Ryszard

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Sznajdrowska

Oliwia

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Jabłoński

Piotr Krzysztof

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Kisała

Tomasz Piotr

Prezydent

 

Zapałów

 

 

 

 

 

 

 

34

Miejski Dom Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99; tel. 16 670-56-58

 

 1.  

Cichoński

Marcin Jakub

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Choma

Stanisław Jerzy

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Krzeszowski

Piotr Adam

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Fac

Jan

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Fudali

Maciej

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Mazurkiewicz

Irena Zofia

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Biega

Ewa Halina

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

35

D.P.S. Zgromadzenia Braci Albertynów ul. Św. Brata Alberta 1; tel. 16 670-73-40

 

 1.  

Buśko

Renata Krystyna

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Kipp

Renata Ewa

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Ukarma

Barbara Teresa

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Jórasz

Elżbieta Barbara

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Krewko

Edyta

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Fafuła

Elżbieta

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Zub

Emilia Teresa

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

36

Miejski Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Brata Alberta 3; tel. 16 678-38-26

 

 1.  

Wilczek

Danuta Maria

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Finik

Bartłomiej Mirosław

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Barszczak

Ryszard 

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Idzikowski

Tomasz Jan

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Kwaczała

Rafał

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Wasyłeczko

Henryk Andrzej

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Jarosz

Danuta Maria

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

37

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18; tel. 16 677-52-96

 

 1.  

Zabłocka

Anna Maria

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Laskowski

Piotr Paweł

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Kondracka

Małgorzata Jadwiga

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Kisielica

Marta Alicja

KWK na Prezydenta RP

Grzegorza Michała Brauna

Przemyśl

 

 1.  

Świerzyńska

Jadwiga

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Małek

Marcin Dominik

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Półchłopek

Adam Mieczysław

Prezydent

 

Żurawica

 

 

 

 

 

 

 

38

Szpital Miejski w Przemyślu ul. Słowackiego 85; tel. 16 736-05-44

 

 1.  

Niklewicz

Kamil Marek

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Cieplicka

Gabriela Maria

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Kosmyk

Krystyna

KWK na Prezydenta RP

Magdaleny Ogórek

Przemyśl

 

 1.  

Pelc - Miciak

Monika Milena

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Krewko

Przemysław

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Szneider

Małgorzata Wiesława

KWK na Prezydenta RP

Pawła Kukiza

Przemyśl

 

 1.  

Delimata

Jerzy

Prezydent

 

Przemyśl

 

 

 

 

 

 

 

39

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Opieki Paliatywnej  SAN-MED B&K s.c. ul. Rogozińskiego 30; tel. 16 677-97-53

 

 1.  

Opryszko

Marek Wojciech

KWK na Prezydenta RP

Adama Jarubasa

Przemyśl

 

 1.  

Buśko

Małgorzata

KWK na Prezydenta RP

Janusza Palikota

Przemyśl

 

 1.  

Frankowska

Ewa Dunata

KWK na Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego

Przemyśl

 

 1.  

Bogdanowicz

Anna Katarzyna

KWK na Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

Przemyśl

 

 1.  

Kobos

Dorota Katarzyna

KWK na Prezydenta RP

Mariana Janusza Kowalskiego

Przemyśl

 

 1.  

Machunik

Artur Piotr

KWK na Prezydenta RP

Janusza Korwin - Mikke

Przemyśl

 

 1.  

Olchowy

Małgorzata

Prezydent

 

Rokietnica

PDFZarządzenie Nr 97/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.