Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Przemyślu w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zakup samochodu
dla Straży Miejskiej w Przemyślu w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 1

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

1. Przedmiot zamówienia:

A

Wymagania ogólne

1

Samochód używany: nie uszkodzony i sprawny technicznie

2

Rok produkcji 2006 lub późniejszy

3

Wartość brutto do 40.000 zł.

4

Liczba miejsc – 5

5

Drzwi tylne dwuskrzydłowe

6

Napęd 4x4

7

Skrzynia manualna, minimum 5 biegowa

8

Przebieg do 180 tyś. km

9

Kolor srebrny

B

Silnik

1.

Pojemność 2500cm3

2

Rodzaj paliwa – olej napędowy

C

Wyposażenie

1

Zabudowa platformy ładunkowej typu hard top

2.

Hak holowniczy

3

Klimatyzacja

D

Marka pojazdu

1

Mitsubishi L 200

2

Nissan Navara

2. Zamawiający

Straż Miejska w Przemyślu ul. Sportowa 8, 37-700 Przemyśl

Tel: 16 676 70 70

e-mail:

3. Termin realizacji zamówienia

4 maja 2015r.

4. Kryteria oceny ofert: cena – 50% i stan techniczny pojazdu – 50% /zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia stanu technicznego oferowanego pojazdu we wskazanym przez siebie warsztacie samochodowym/.

5. Oferty należy składać w sekretariacie Straży Miejskiej w Przemyślu do dnia 4 maja 2015r. do godz. 1000 .

6. Otwarcie ofert nastąpi w Straży Miejskiej w Przemyślu w dniu 4 maja 2015r. o godz. 1000 .

7.Samochód powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji i dopuszczenia do ruchu.

8.W ofercie należy podać wartość netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie .

9.Sposób przygotowania oferty.

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „zapytanie ofertowe nr 1 na zadanie zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Przemyślu”.

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e-mailem na adres:  

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: p. Mariusz Migdal tel. 16 676 70 70.


PDFKomendant Straży Miejskiej w Przemyślu ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Przemyślu w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro. (536,75KB)