Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 82/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania w

PDF   Zarządzenie Nr 82/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej


Zarządzenie Nr 82/2015

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej

 

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr 236/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 379/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję Zespół ds. inicjatywy lokalnej w składzie:

  1. Przewodniczący: Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
  2. Zastępca przewodniczącego: Mariusz Juszczyk – Wydział Inwestycji.
  3. Sekretarz: Anna Popiel – Wydział Finansowo-Księgowy.
  4. Członek: Robert Bal – Klub Radnych Porozumienie dla Przemyśla.
  5. Członek: Stanisław Surma – Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
  6. Członek: Tomasz Schabowski – Klub Radnych Platforma Obywatelska.
  7. Członek: Tomasz Kulawik – Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej.
  8. Członek: Kamil Niklewicz – Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.”

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Robert Choma


Powyższy dokument zmienia: