Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ryszard Kulej - Radny Rady Miejskiej

r_kulej.jpeg
Urodzony 5 listopada 1954 r., żonaty, dwoje dzieci, absolwent Politechniki Rzeszowskiej-wykształcenie wyższe mgr inż. urządzeń sanitarnych.

Ukończony kurs na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

1.Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu - Z -ca Dyrektora ds. Gospodarki Materiałowej i Rozwoju,

2. Przemyskie Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych FADOM - Z- ca Dyrektora ds. Technicznych,

3. Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX – Zakład Budowlany - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,

4. Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych ELBUD - Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych,

5. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu- od stycznia 2011r. do lipca 2013 r.,

6. Przemyska Gospodarka Komunalna w Przemyślu- od marca 2014 r. do grudnia 2014 r.- Specjalista ds. Technicznych,

7. Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu- od stycznia 2015 r., do chwili obecnej- Kierownik Pionu Eksploatacji.

Funkcje społeczne:

- Społeczny Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przemyślu w latach 1999-2002,

- Radny Rady Miejskiej kadencji 2002-2006, 2006-2010, 2014-2018;

- Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w Przemyślu- 2005- 2008 r.,

- Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu- 2011-2013 r.,

- Członek Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu- 2011-2015 r.,

- Członek Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu- Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej- od 2011r. do chwili obecnej,

- Członek Zarządu Przemyskiego Konwentu Społeczno- Gospodarczego- od 2012 r.- do chwili obecnej.

- Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego- od grudnia 2014 -2018 r.

Oświadczenia majątkowe


PDFOswiadczenie radnego na koniec kadencji 2018r. R. Kulej.pdf (316,98KB)