Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dariusz Iwaneczko - Radny Rady Miejskiej

d_iwaneczko.jpeg
Dariusz Iwaneczko (ur. 1965 r. w Przemyślu). Ukończył historię na KUL, studia podyplomowe z zakresu administracji rządowej i samorządowej na UMCS. W 2004 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na UJ.

w l. 2005-2007 wicewojewoda podkarpacki; 
w l. 2008-2010 zastępca prezydenta Przemyśla; 
w l. 2010-2014 radny RM Przemyśla VI kadencji.

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Jest też wykładowcą w Instytucie Nauk Humanistycznych oraz w Instytucie Nauk Społecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Prowadzi m.in. zajęcia dydaktyczne dotyczące historii najnowszej, polityki gospodarczej i społecznej oraz ustroju samorządu terytorialnego i polityki lokalnej. 
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. książek Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989; Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Przemyślu 1944-1956,Ogniwo strachu. Urząd Bezpieczeństwa w Lubaczowie 1944-1965, Przypadek czy przeznaczenie? Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” (1917-1998), "Zmierzch dekady Gierka" Polska południowo-wschodnia 1975-1980 oraz edycji dokumentów źródłowych. Redaktor naczelny pisma naukowego IPN pt. „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”.

Oświadczenia majątkowe


PDFOswiadczenie radnego na koniec kadencji 2018r. D. Iwaneczko.pdf (224,13KB)