Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

  Zespól jest rozwijany w sytuacji, gdy następuje eskalacja zagrożenia powodująca sytuację kryzysową, a profesjonalne siły prowadzące działania, nie są w stanie jej opanować. Niezbędna staje wówczas potrzeba koordynowania całokształtem działań, ochronnych, porządkowych i ratowniczych, gdzie udział w akcji bierze wiele innych podmiotów realizujących działania wspomagające zakresie pomocy medycznej, psychologicznej, humanitarnej, itp. Taka koordynacja wymaga przedsięwzięć wspomagających jednego koordynator w postaci zespołu.

 • Zagrożenie powodziowe w Przemyślu

  Zasady wprowadzania i odwoływania stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego na rzekach w Przemyślu:

 • Sposoby postępowania w przypadku zagrożeń

  Opracowano w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na podstawie Poradnika "Bezpieczeństwo i Ja", opracowanego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

 • Bezpieczeństwo i ja

  Opracowano w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na podstawie Poradnika "Bezpieczeństwo i Ja", opracowanego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

  Dokument zawiera podstawowe interesy i cele państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Koncepcja bezpieczeństwa prezentuje podejście do problematyki zagrożeń i obejmuje nie tylko zagrożenia czysto militarne. Jest zgodna z celami NATO oraz Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP. Poszczególnymi wymiarami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego są bezpieczeństwo zewnętrzne, militarne, wewnętrzne, obywatelskie, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne i telekomunikacyjne. Dokument ten kładzie nacisk na umocnienie poczucia tożsamości narodowej Polaków przy równoprawnej integracji.

 • Gotowość służb miejskich do nadchodzącej zimy 2018/2019 sprawdzona.

  W dniu wczorajszym tj. 18 października br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla...

 • Przemyśl przygotowuje się do sezonu zimowego

  W sezonie zimowym na terenie Polski występuje szereg zagrożeń spowodowanych zjawiskami meteorologicznymi. Do najgroźniejszych z nich zaliczyć można śmierć z wychłodzenia, awarie sieci energetycznych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych, powodzie, uszkodzenia infrastruktury, znaczące utrudnienia w przejezdności szlaków komunikacyjnych i lawiny śnieżne. Wśród czynników wywołujących zagrożenia należy wymienić silny mróz, silny wiatr, intensywny opad śniegu, opad marznącego deszczu, oblodzenie i szadź.

   

  W ubiegły piątek, 20 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyli Dariusz Łapa – Sekretarz Miasta oraz Agnieszka Radziejowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM. Spotkanie miało na celu ocenę stanu przygotowania samorządu do realizacji zadań związanych z przygotowaniem służb w okresie zimowym ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownych ataków zimy.

  W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele spółek miejskich, instytucji i służb mundurowych, którzy omówili poczynania prowadzone w związku z zbliżającym się wielkimi krokami okresem zimowym, w tym m.in. te związane z przygotowaniem do odśnieżania dróg znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.