Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzanie Kryzysowe

 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

  Dokument zawiera podstawowe interesy i cele państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Koncepcja bezpieczeństwa prezentuje podejście do problematyki zagrożeń i obejmuje nie tylko zagrożenia czysto militarne. Jest zgodna z celami NATO oraz Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP. Poszczególnymi wymiarami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego są bezpieczeństwo zewnętrzne, militarne, wewnętrzne, obywatelskie, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne i telekomunikacyjne. Dokument ten kładzie nacisk na umocnienie poczucia tożsamości narodowej Polaków przy równoprawnej integracji.

 • Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

  Zespól jest rozwijany w sytuacji, gdy następuje eskalacja zagrożenia powodująca sytuację kryzysową, a profesjonalne siły prowadzące działania, nie są w stanie jej opanować. Niezbędna staje wówczas potrzeba koordynowania całokształtem działań, ochronnych, porządkowych i ratowniczych, gdzie udział w akcji bierze wiele innych podmiotów realizujących działania wspomagające zakresie pomocy medycznej, psychologicznej, humanitarnej, itp. Taka koordynacja wymaga przedsięwzięć wspomagających jednego koordynator w postaci zespołu.

 • Zagrożenie powodziowe w Przemyślu

  Zasady wprowadzania i odwoływania stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego na rzekach w Przemyślu:

 • Sposoby postępowania w przypadku zagrożeń

  Opracowano w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na podstawie Poradnika "Bezpieczeństwo i Ja", opracowanego przez Podkarpacki Urządząd Wojewódzki w Rzeszowie.

 • Bezpieczeństwo i ja

  Opracowano w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na podstawie Poradnika "Bezpieczeństwo i Ja", opracowanego przez Podkarpacki Urządząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Miejska Przemyśl
  odwiedzin: 5508
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×