Przejdź do treści strony WCAG

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla

PDFLokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015.pdf
PDFWyjaśnienie dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015.pdf
PDFObwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej ooś dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015.pdf
PDFOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.pdf
PDFOpinia Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.pdf
PDFPostanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany.pdf
PDFUzasadnienie odstąpienia od strategicznej ooś dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015.pdf
DOCAnkieta monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji.doc
DOCWniosek.doc

PDFUchwała Nr 40/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla

PDFOpinia Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

PDFUzasadnienie odstąpienia od strategicznej ooś dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015

PDFObwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej ooś dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015

PDFPostanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany

PDFUchwała Nr 263/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla

PDFOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

PDFLokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015

DOTWniosek

PDFWyjaśnienie dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 - 2015