Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POL.19 - opłata od posiadania psów

KARTA USŁUGI

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Rynek 1, 37-700 Przemyśl, tel. 16/675 21 52, fax. 16/678 64 49

www.przemysl.pl, e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl

godziny urzędowania: od godz. 730 do 1530, we wtorki od godz. 8 do 16

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

 1. Odręczne oświadczenie o nabyciu, zbyciu lub śmierci psa lub na druku WPOL 11. (oświadczenie do pobrania na stronie internetowej)

 2. Dowody potwierdzające zasadność korzystania ze zwolnień np.: dowód osobisty, dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności właściciela psa, dokument potwierdzający adopcję psa wydany przez schronisko dla zwierząt lub lecznicę dla zwierząt, decyzja/nakaz płatniczy na podatek rolny od gospodarstw rolnych.

 3. Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania spraw podatnika przez osoby trzecie.

 4. Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu (parter - pok. nr 1);tel. 16/678-68-20.

OPŁATY

 1. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa nie podlegającego zwolnieniu – 17,00 zł,

 2. Miejsce płatności: kasa Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11, pok. Nr 111 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Przemyślu – nr rachunku na stronie internetowej.

UWAGA!

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w termie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

 1. Bez zbędnej zwłoki.

 2. W przypadku wszczęcia postępowania podatkowego - do miesiąca czasu od wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

SPOSÓB ODWOŁANIA

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem organu podatkowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

 2. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości, zwolnień oraz terminów płatności i sposobu jej poboru.

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330).

 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.).

 

Urząd Miejski w Przemyślu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu – patrz „nazwa usługi”.

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego – patrz „podstawa prawna”.

WYDZIAŁ WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

ul. Wodna 11, pok. nr 104,

tel. 16/675 20 05

DOTwpol-11.dot