Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na na stanowisko pracy ds. opracowywania projektów i pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA poszukuje kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemyślu na stanowisko pracy ds. opracowywania projektów i pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Od kandydata oczekuje się: - znajomości przepisów dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych, - znajomości systemu administracyjnego, organizacyjnego oraz prawnego Unii Europejskiej, - znajomości procedur obowiązujących przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej, - umiejętności sporządzania wniosków, - umiejętności zarządzania projektami, - znajomości procesów inwestycyjnych w Unii Europejskiej, - bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, - zdolności analitycznych i umiejętności dobrej organizacji pracy. Wymagane kwalifikacje: - wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane: ekonomiczne, prawnicze, administracja i zarządzanie, - studia podyplomowe z zakresu integracji z Unią Europejską, - doświadczenie zawodowe we wdrażaniu programów związanych z wykorzystywaniem przedakcesyjnych środków finansowych Unii Europejskiej lub innych pochodzących ze źródeł zagranicznych. Kandydaci na w/w stanowisko pracy powinni posiadać obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Wymagane dokumenty: - list motywacyjny, - życiorys zawodowy, - odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje, - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. Wynagrodzenie zasadnicze przysługiwać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości ok. 3.000 brutto. Ponadto pracownikowi przysługiwać będzie dodatek funkcyjny, a za szczególne osiągnięcia w zakresie pozyskania środków z funduszy UE dodatkowe wynagrodzenie. Oferty należy składać w Sekretariacie Prezydenta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, I piętro, pokój nr 3 w terminie do dnia 20 lutego 2004 r.
Autor: Robert Choma