Przejdź do treści strony WCAG

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Przemyślu na 2015r.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Przemyślu na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr 237/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 13 listopada 2014 r.

Treść programu w załączeniu.