Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje na prace remontowo – konserwatorskie z budżetu miasta w 2014 r.

W 2014r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach, wpisanych do rejestru zabytków:

1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu

Bazylika Archikatedralna - wykonano stabilizację konstrukcyjną fundamentów Bazyliki Archikatedralnej, izolację przeciwwilgociową, odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych w kryptach w tym na styku z rotundą romańską z XI w. – zakończenie.

Prace prowadzone w podziemiach bazyliki odsłoniły relikty najstarszej budowli obecnego Placu Katedralnego - Rotundy św. Mikołaja, ukazały fazy budowy katedry i uporządkowały jej podziemia wraz z pochówkami. Krypty udostępnione zwiedzającym stanowią równocześnie miejsce pochówku biskupów przemyskich. 

2. Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu  

Kościół OO. Franciszkanów – wykonano IV etap prace konserwatorskich Ołtarz Wielkiego,
Ołtarz pochodzi z 2 poł. XVIII w. i stanowi bardzo dobry pod względem artystycznym przykład ołtarza późnobarokowego, z kręgu lwowskiej szkoły rokokowej, stanowiącej ewenement w XVIII wiecznej Europie.

3. Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu, ul. Tatarska 7, 37-700 Przemyśl

Zespół kościelno – klasztorny SS. Karmelitanek Bosych – wykonano prace remontowo – konserwatorskie w zakresie konserwacji i naprawy schodów wejściowych, wieżyczki, wzmocnienie spękań, w ramach zadania: Konserwacja i naprawa elewacji klasztoru, schodów wejściowych oraz wieżyczki, wzmocnienie spękań.
Zespół ww. zabudowań klasztornych stanowi bardzo ważny element urbanistyczny miasta. Jest najwyżej położonym zespołem sakralnym na stoku miasta, przyciągającym uwagę wysoką ceglaną wieżą z jasnym detalem architektonicznym.