Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

Dokument zawiera podstawowe interesy i cele państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Koncepcja bezpieczeństwa prezentuje podejście do problematyki zagrożeń i obejmuje nie tylko zagrożenia czysto militarne. Jest zgodna z celami NATO oraz Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP. Poszczególnymi wymiarami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego są bezpieczeństwo zewnętrzne, militarne, wewnętrzne, obywatelskie, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne i telekomunikacyjne. Dokument ten kładzie nacisk na umocnienie poczucia tożsamości narodowej Polaków przy równoprawnej integracji.

Głównymi celami tego dokumentu są:

  • Zapewnienie nienaruszalności granic RP wraz z zapewnieniem jej suwerenności.
  • Zapewnienie dogodnych warunków rozwoju cywilizacyjnego oraz gospodarczego.
  • Zagwarantowanie obywatelom korzystania z wolności wynikającej z Konstytucji RP
  • Stworzenie możliwości aktywnego kształtowania stosunków międzynarodowych
  • Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom mieszkającym poza granicami RP
  • Wspieranie polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej
  • Ochronę duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego
  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa własnym obywatelom
  • Ochronę środowiska naturalnego
  • Zadbanie o wysoki poziom intelektualny obywateli poprzez podniesienie poziomu edukacji oraz zapewnienie szerokiego dostępu do informacji, a także stworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego

PDFStrategia Bezpieczeństwa Narodowego (843,39KB)