Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawne związane z procesem wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
    (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – t.j. z późn. zm.) - pełna treść ustawy.

2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) - pełna treść ustawy.

3. PDFUchwała Nr 116/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na ternie Gminy Miejskiej Przemyśl.pdf

4. PDFUchwała Nr 117/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Przemyśla maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.pdf

5. Zarządzenie Nr 467/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie czasu ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2014
  przez: Rafał Porada
 • opublikowano:
  03-12-2014 13:24
  przez: Łukasz Palko
 • zmodyfikowano:
  07-12-2018 13:21
  przez: Łukasz Palko
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Miejska Przemyśl
  odwiedzin: 1891
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl