Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr 237/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Przemyślu na 2015 rok