Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Pracy UM - tekst ujednolicony

DOCRegulamin Pracy - TEKST UJEDNOLICONY.doc (274,00KB)


DOCZał. Nr 1 - Informacja dot. równego traktowania (45,00KB)

DOCZał. Nr 2 - Procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa (63,50KB)

DOCXZał. Nr 3 - Regulamin telef. i urz. mobilnych (51,64KB)

DOCXZał. Nr 4 - Umowa o ryczałt samochodowy (16,42KB)

DOCXZał. Nr 4a - Wzór oraz opis wzoru legitymacji służbowej (48,03KB)

DOCXZał. Nr 5 - Karta obiegowa.docx (15,04KB)

DOCZał. Nr 6 - Rozkład czasu pracy (34,50KB)

DOCXZał. Nr 7 - Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (14,63KB)

DOCXZał. Nr 8 - Ewidencja nieobecności (wyjść) służbowych (15,24KB)

DOCXZał. Nr 9 - Indywidualna ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych, odpracowań, nieobecności (wyjść)... (16,92KB)

DOCXZał. Nr 10 - Wniosek o pomniejszenie wynagrodzenia.docx (14,78KB)

DOCZał. Nr 11 - Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego (35,50KB)

DOCZał. Nr 12 - Notatka służbowa na okoliczność urlopu wypoczynkowego na żądanie (31,50KB)

DOCZał. Nr 13 - Wniosek o udzielenie przerw(y) na karmienie (38,00KB)

DOCZał. Nr 14 - Zasady zwrotu kosztów za zakup okularów.doc (50,50KB)

DOCZał. Nr 15 - Normy i zasady przydziału środków ochrony indywidualnej (64,00KB)

DOCZał. Nr 16 - Posiłki profilaktyczne (27,00KB)

DOCZał. Nr 17 - Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy (44,00KB)