Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Pracy UM - tekst ujednolicony

DOCRegulamin Pracy - TEKST UJEDNOLICONY.doc (289,50KB)


DOCZał. Nr 1 - Informacja dot. równego traktowania.doc (45,00KB)
DOCZał. Nr 2 - Procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa.doc (63,00KB)
DOCXZał. Nr 3 - Regulamin korzystania ze służb. telef. kom. i urz. mobilnych.docx (54,63KB)
DOCXZał. Nr 3a - Regulamin wykon. pracy zdalnej.docx (48,13KB)
DOCXZał. Nr 4 - Umowa o ryczałt samochodowy.docx (16,50KB)
DOCXZał. Nr 4a - Wzór legitymacji służbowej.docx (48,06KB)
DOCXZał. Nr 5 - Karta obiegowa.docx (15,06KB)
DOCZał. Nr 6 - Rozkład czasu pracy.doc (34,50KB)
DOCXZał. Nr 7 - Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.docx (14,72KB)
DOCXZał. Nr 8 - Ewidencja nieobecności wyjść służbowych.docx (15,42KB)
DOCXZał. Nr 9 - Indywidualna ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych odpracowań nieobecności wyjść ...docx (17,17KB)
DOCXZał. Nr 10 - Wniosek o pomniejszenie wynagrodzenia.docx (14,75KB)
DOCXZał. Nr 10a - Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy.docx (16,13KB)
DOCXZał. Nr 10b - Wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego.docx (14,88KB)
DOCZał. Nr 11 - Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego ...doc (35,50KB)
DOCZał. Nr 12 - Notatka służbowa na okoliczność urlopu wypoczynkowego na żądanie.doc (34,50KB)
DOCZał. Nr 13 - Wniosek o udzielenie przerwy na karmienie.doc (38,00KB)
DOCZał. Nr 14 - Zasady zwrotu kosztów za zakup okularów.doc (54,00KB)
DOCZał. Nr 15 - Normy i zasady przydziału środków ochrony indywidualnej ...doc (64,00KB)
DOCZał. Nr 16 - Posiłki profilaktyczne.doc (27,50KB)
DOCZał. Nr 17 - Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.doc (44,00KB)