Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Pracy UM - tekst ujednolicony

DOCRegulamin Pracy - TEKST UJEDNOLICONY

DOCZał. Nr 1 - Informacja dot. równego traktowania.doc
DOCZał. Nr 2 - Procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa.doc
DOCXZał. Nr 3 - Regulamin telef. i urz. mobilnych.docx
DOCXZał. Nr 4 - Umowa o ryczałt samochodowy.docx
DOCXZał. Nr 5 - Karta obiegowa.docx
DOCZał. Nr 6 - Rozkład czasu pracy.doc
DOCXZał. Nr 7 - Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.docx
DOCXZał. Nr 8 - Ewidencja nieobecności (wyjść) służbowych.docx
DOCXZał. Nr 9 - Indywidualna ewidencja pracy w godzinach nadliczbowych, odpracowań, nieobecności (wyjść) ....docx
DOCXZał. Nr 10 - Wniosek o pomniejszenie wynagrodzenia.docx
DOCZał. Nr 11 - Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego ....doc
DOCZał. Nr 12 - Notatka służbowa na okoliczność urlopu wypoczynkowego na żądanie.doc
DOCZał. Nr 13 - Wniosek o udzielenie przerw(y) na karmienie.doc
DOCZał. Nr 14 - Zasady zwrotu kosztów za zakup okularów
DOCZał. Nr 15 - Normy i zasady przydziału środków ochrony indywidualnej ....doc
DOCZał. Nr 16 - Posiłki profilaktyczne.doc
DOCZał. Nr 17 - Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.doc
 


 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 27-09-2018
 • wytworzono:
  08-09-2014
  przez: Rafał Porada
 • opublikowano:
  08-09-2014 08:26
  przez: Rafał Porada
 • zmodyfikowano:
  19-12-2019 13:33
  przez: Olga Giefert
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Miejska Przemyśl
  odwiedzin: 7193
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl