Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja stowarzyszeń działających w zakresie sportu prowadzona przez Prezydenta Miasta Przemyśla

Ewidencja stowarzyszeń działających w zakresie sportu prowadzona przez Prezydenta Miasta Przemyśla

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej prowadzona jest przez Prezydenta Miasta Przemyśla. Na podstawie  zgłoszonych wniosków Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu, który znajduje się  przy ul. Ratuszowej 1, tel.: +48 16 675 20 51 prowadzi księgę ewidencyjną dla uczniowskich klubów sportowych oraz księgę ewidencyjną dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Ewidencje prowadzone są ze względu na siedzibę klubów.

Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie  danych   osobowych   (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),  przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).