Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20

Zarządzenie Nr 152/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Zarządzenie Nr 152/2014
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 5 maja 2014 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Przemyślu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. Nr 112 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1


1.  Powołuję obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2.  Składy komisji określa załącznik do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Prezydent
Miasta Przemyśla
Robert Choma


Załącznik do Zarządzenie Nr 152/2014
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 5 maja 2014 roku

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Sala Sportowa przy Towarzystwie Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. ul. Wysockiego 24; tel. 501-076-527
1.  Cichoń Katarzyna
2.  Starzec Andrzej Marek
3.  Mulczyński Witold Andrzej
4.  Nowak Elżbieta Józefa
5.  Barowicz Paweł
6.  Drymajło Monika Agnieszka
7.  Mularczyk Michał Zbigniew
8.  Hatalska Agnieszka
9.  Szworak Agnieszka

2. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II
ul. gen. M. Boruty–Spiechowicza 1; tel. 16 677-95-00
1.  Grzesik Paweł Andrzej
2.  Walicka - Lechowicz Bogumiła Stanisława
3.  Nowak Małgorzata Helena
4.  Łaba Agnieszka Katarzyna
5.  Wojnar Karol Jan
6.  Piejko Halina Cecylia
7.  Tomków Tomasz Andrzej
8.  Czycz Hołowa Danuta
9.  Tomaszewski Bogusław Jerzy

3. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II
ul. gen. M. Boruty–Spiechowicza 1; tel. 16 677-95-00
1.  Korytko Agnieszka
2.  Czajkowska Małgorzata Maria
3.  Mulczyńska Zofia
4.  Bednarczyk Sylwia Magdalena
5.  Oleszek Agnieszka Iwona
6.  Bajda Marta
7.  Bartnicka Teresa Ewa
8.  Kozimur Grzegorz Łukasz
9.  Draganik Zofia Małgorzata

4. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 4 Gimnazjum Nr 1  im. Orląt Przemyskich
ul. 3 Maja 38; tel. 16 670-73-15
1.  Koniuszy Anna
2.  Mirska Jadwiga
3.  Lech-Bembenek Barbara
4.  Draganik Anna
5.  Hyz Krystyna Maria
6.  Drymajło Jolanta Maria
7.  Ner-Marciniak Joanna Maria
8.  Błachuciak Mateusz Paweł
9.  Indyk Julian Karol

5. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 5 Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – Poradnia Ortopedyczna
ul. Monte Cassino 18; tel. 16 677-54-08
1.  Barszczak Dagmara
2.  Jagustyn Iwona Katarzyna
3.  Dolecka Natalia Paulina
4.  Kielar Grzegorz Krzysztof
5.  Rusin-Kowalska Ewelina
6.  Buczko Jerzy Aleksander
7.  Puchyr Katarzyna
8.  Pawliszak  Wojciech
9.  Zaleska Anna Mieczysława

6. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 6 Nadleśnictwo Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu
ul. 29 Listopada 12; tel. 16 670-66-55
1.  Kośmider Agata
2.  Grzywacz Michał
3.  Bembenek Piotr
4.  Domańska Anna Teresa
5.  Czajkowski Marcin
6.  Piejko Marcin Antoni
7.  Buśko Witold Franciszek
8.  Badecki Maciej
9.  Haczela Ewelina Maria

7. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 7 II Liceum Ogólnokształcące
ul. bpa J. Glazera 44; tel. 16 679-96-75
1.  Sarzyńska Krystyna
2.  Iwaniszyn Klara Agata
3.  Kuc Janusz Krzysztof
4.  Giec Jerzy Jan
5.  Lasko Alicja Wanda
6.  Szpak Joanna
7.  Babiś Andrzej Marek
8.  Hlades  Katarzyna
9.  Kasprzyk Beata Elżbieta

8. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 8 II Liceum Ogólnokształcące
ul. bpa J. Glazera 44; tel. 16 679-96-75
1.  Stadnik Faustyna Katarzyna
2.  Fiłatowska Ewa Janina
3.  Łukasiewicz Łukasz Konrad
4.  Sanocka Katarzyna
5.  Sobol Anna Maria
6.  Lorenowicz Jan
7.  Ginda Kamil
8.  Kosterkiewicz Maciej
9.  Zielińska Dorota Maria

9. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 9 Klub Osiedlowy PSM
ul. bpa J. Glazera 10; tel. 16 670-35-65
1.  Stankiewicz Jacek
2.  Dyjak Hubert
3.  Kowalska Anna Agnieszka
4.  Lis Teresa Joanna
5.  Rabiej Kamil Piotr
6.  Gibała Agnieszka Anna
7.  Krużel Jerzy Jan
8.  Trojańska Anna
9.  Tarczyński Dawid Roch

10. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Św. Jana Nepomucena 10 tel. 16 670-23-06
1.  Dembek Helena
2.  Kaczmarek Danuta
3.  Opak Monika
4.  Kowalczyk Agata Joanna
5.  Kasyan Halina
6.  Lech Joanna Agnieszka
7.  Wac Paweł Tadeusz
8.  Bacza Halina
9.  Kurtycz Alicja

11. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy
ul. Borelowskiego 12; tel. 16 670-72-70
1.  Motak Joanna
2.  Iwaneczko Natalia Franciszka
3.  Gorczyca Barbara Jolanta
4.  Jasińska Katarzyna
5.  Majgier Zbigniew
6.  Markiewicz Iwona Irena
7.  Buśko Jadwiga Jolanta
8.  Łukaczyk Daniel
9.  Kroczek Maria

12. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 12 Klub Sportowy „Czuwaj”
ul. 22 Stycznia 6; tel. 16 679-16-07
1.  Pakuła Joanna
2.  Handzel Pamela Wiktoria
3.  Góral Marek Łukasz
4.  Handzel Krystyna Maria
5.  Radochoński Marcin Łukasz
6.  Ćwik Jadwiga
7.  Matwiej Dariusz Andrzej
8.  Nuckowski Damian Michał
9.  Gudzelak Małgorzata

13. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 13 Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy
ul. Borelowskiego 12; tel. 16 670-72-70
1.  Fronk Piotr
2.  Nowak Bogusław Kazimierz
3.  Pacławska  Marta Janina
4.  Rowińska Kinga
5.  Hnatyk Wojciech Tomasz
6.  Popowicz Wiesława
7.  Kanicka Kamila Anna
8.  Gaweł Paulina
9.  Owczarek Barbara Maria

14. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 14 Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. F. Dolińskiego 4; tel. 16 670-06-54
1.  Łuc Zdzisława
2.  Ślimak Edyta Aneta
3.  Darmobit Agata Ewa
4.  Buśko Renata Krystyna
5.  Sulik Wojciech Jerzy
6.  Piszak Przemysław
7.  Kasprzyk Janina
8.  Iwaszkiewicz Jacek
9.  Fida Barbara

15. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 15 Osiedlowy Dom Kultury PSM
ul. Wyb. O. Św. Jana Pawła II Nr 70 tel. 16 670-76-73
1.  Bereś Krzysztof
2.  Baran Marzena
3.  Karpinal Bożena
4.  Pietrzyk Joanna Anna
5.  Demska Agnieszka Dorota
6.  Zioło Joanna Katarzyna
7.  Urbańczyk Dariusz Edward
8.  Czternastek Alicja
9.  Kwaśny Dominka Dorota

16. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 16 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich
ul. Grunwaldzka 81; tel. 16 670-29-15
1.  Gawlik Ewa
2.  Wróblewska Anna Barbara
3.  Karpinal Damian Aleksander
4.  Kurzyński Grzegorz Piotr
5.  Dubiel Anna Małgorzata
6.  Mielniczek Magdalena Anna
7.  Urbańczyk Ewa Barbara
8.  Sawkiewicz Marcin
9.  Kurylak Elżbieta Maria

17. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 17 Gimnazjum Nr 5  im. Świętego Jana Kantego
ul. Grunwaldzka 17; tel. 16 670-72-15
1.  Kurywczak Anna
2.  Weryk Teresa
3.  Preizner Łukasz Czesław
4.  Chudzio Urszula Elżbieta
5.  Bogdanowicz Anna Katarzyna
6.  Bednarczyk Agnieszka Marta
7.  Czesak Danuta Maria
8.  Turkiewicz Dariusz
9.  Jóźwik Wanda Rozalia

18. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 18 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
ul. Czarnieckiego 27; tel. 16 676-04-00
1.  Kuc Tadeusz
2.  Jujka Sylwia Ewa
3.  Duniewicz Adam Marek
4.  Mac Stanisława
5.  Kruk Robert
6.  Kamiński Mariusz
7.  Pilichowska Alicja
8.  Fudali Rafał
9.  Żurowska Marta Ewa

19. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 19 Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. W. Pola 5;
tel. 16 678-55-76
1.  Jabłecka Dorota
2.  Lechowicz Krystyna Danuta
3.  Kufel Jarosław Mikołaj
4.  Kielar Ryszard Stanisław
5.  Sękalska  Beata
6.  Nałęcz-Skałecka  Klaudia
7.  Ścibiwołk Andrzej Konrad
8.  Bojanowicz Sebastian
9.  Skupień Bożena

20. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 20 Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Sienkiewicza 3; tel. 16 678-91-51
1.  Kasprzyk Anna
2.  Mirski Zbigniew Aleksander
3.  Wojtowicz Zbigniew Ryszard
4.  Tomaka Daniel
5.  Gierczak Monika Marzena
6.  Gorczyńska-Pudło Anna Agnieszka
7.  Malcher Sebastian Dariusz
8.  Ozdoba Dorota
9.  Wojcieszko Barbara Anna

21. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 Gimnazjum Nr 2
ul. Ratuszowa 1; tel. 16 678-65-75
1.  Osadzińska Anna
2.  Rempoła Aniela
3.  Szustalewicz - Kaweńska Małgorzata Maria
4.  Gierczak Dorota Maria
5.  Korzekwa Urszula
6.  Sawka Edyta
7.  Chruszcz Honorata Anna
8.  Jakubowski Robert
9.  Gromek Julia Waleria

22. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 22 Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Władycze 5; tel. 16 678-36-15
1.  Osadzińska Władysława
2.  Kiełtyka Barbara Joanna
3.  Krewko Anna Henryka
4.  Kurzyńska Władysława
5.  Eliszer Danuta
6.  Kamińska  Izabela Agnieszka
7.  Mikołajewski Piotr Ryszard
8.  Szozda Monika Barbara
9.  Dryniak Krzysztof Stanisław

23. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 23 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 30; tel. 16 676-05-38
1.  Olear Joanna
2.  Wiszlańska Łucja
3.  Kruczek Monika Sabina
4.  Rowińska Bolesława Maria
5.  Kuszyk Mateusz Jakub
6.  Oniszk Monika Lidia
7.  Schabowski Tomasz Krzysztof
8.  Zioło Ewelina
9.  Szałajko Joanna

24. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 24 Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1
ul. Basztowa 34; tel. 16 678-24-28
1.  Kozdroń Ryszard
2.  Matuszek Irena
3.  Chmiel Aneta Lidia
4.  Walczewski Andrzej Jerzy
5.  Chruścicka Alicja
6.  Niedziela Barbara Ewa
7.  Lichota Krystyna Danuta
8.  Bublewicz Monika Małgorzata
9.  Jankowiak Monika Justyna

25. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 25 I Liceum Ogólnokształcące
ul. Słowackiego 21; tel. 16 676-95-70
1.  Pich Michał Łucjan
2.  Hawryś Aleksandra
3.  Grota-Przyczyna Jolanta Stanisława
4.  Kurzyńska Marzena Marta
5.  Pelc-Miciak Monika Milena
6.  Gocko Małgorzata Monika
7.  Laskowski Piotr Paweł
8.  Horbacz Lucyna
9.  Głuszko Monika

26. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 26 I Liceum Ogólnokształcące
ul. Słowackiego 21; tel. 16 676-95-70
1.  Golec  Marek
2.  Porębska Eliza Paulina
3.  Obłąk Barbara Teresa
4.  Kudyba Justyna Emilia
5.  Wojcieszko Bogdan
6.  Gocko - Stypka Natalia Dorota
7.  Warzocha Ewelina
8.  Fudali Mariusz
9.  Witkowska Bożena Anna

27. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 27 Gimnazjum Nr 3
ul. Łukasińskiego 7; tel. 16 678-23-22
1.  Król Marek
2.  Michalska Krystyna Stanisława
3.  Hano Maksymilian Tomasz
4.  Stadnik Robert Waldemar
5.  Bukowska Małgorzata Teresa
6.  Wajda Magdalena Maria
7.  Strycharska Anna Maria
8.  Wójcik Stella Ewa
9.  Łuc Remigiusz Piotr

28. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 28 Gimnazjum Nr 3
ul. Łukasińskiego 7; tel. 16 678-23-22
1.  Chmiel Wacław
2.  Zielińska  Krystyna
3.  Obłąk Edyta Izabela
4.  Gierczak Piotr Marian
5.  Piętal Renata Izabela
6.  Pietrzak Grażyna Małgorzata
7.  Jurkiewicz Maksymilian
8.  Sipiera Paweł Marek
9.  Demko Aneta Anna

29. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 29 Ośrodek Kopalni Gazu
ul. Jasińskiego 3; tel. 16 676-08-30
1.  Skrzypek Paula
2.  Cichocka Agata
3.  Sawa Beata Grażyna
4.  Kudyba Artur Władysław
5.  Eliszer Witold Piotr
6.  Muła Irena
7.  Król Joanna Magdalena
8.  Mocio Michał
9.  Maj-Urban Marta

30. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 30 Przedszkole Miejskie Nr 19
ul. Ofiar Katynia 4a; tel. 16 678-00-87
1.  Podbilska Łucja
2.  Kaszuba Lilianna
3.  Sawa Bartosz Wojciech
4.  Lech Danuta Zofia
5.  Solka Zofia
6.  Kamińska  Patrycja Karolina
7.  Macewicz Maria
8.  Fiołek Katarzyna
9.  Kucab Magdalena Katarzyna

31. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 31 Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu
ul. Sobótki 23; tel. 16 670-15-16
1.  Thier Danuta
2.  Handzel Alicja Romana
3.  Kucharski Ireneusz Jan
4.  Wiśniowski Adrian Andrzej
5.  Żemełko Damian
6.  Pasieka Justyna
7.  Baran Andrzej Stanisław
8.  Czternastek Krzystof
9.  Daćko Andrzej

32. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 32 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
ul. Jasińskiego 15; tel. 16 678-30-38
1.  Szedl - Pawliszak Beata Jadwiga
2.  Wiśniowska Magdalena Anna
3.  Kuczyńska Krystyna
4.  Niklewicz Marek Tadeusz
5.  Boczulak Przemysław Jan
6.  Pawliszak  Zdzisław
7.  Malinowska Alina

33. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 33 Świetlica Zakładu Karnego
ul. Rokitniańska 1; tel. 16 678-92-71
1.  Pawliszak  Mieczysław
2.  Wandasz Marta Irena
3.  Kurzyńska Elżbieta Jadwiga
4.  Pietrusza Grzegorz
5.  Pilawa Maciej Tomasz
6.  Pawliszak  Mariusz
7.  Kisała Tomasz Piotr

34. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 34 Miejski Dom Pomocy Społecznej
ul. Wysockiego 99; tel. 16 670-56-58
1.  Choma Stanisław Jerzy
2.  Kruczek Irmina Krystyna
3.  Draganik Marta Małgorzata
4.  Wojnarowicz Teresa
5.  Święcki Łukasz
6.  Czajkowska Marianna
7.  Zdybel-Misior Monika Aneta

35. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 35 D.P.S. Zgromadzenia Braci Albertynów
ul. Św. Brata Alberta 1; tel. 16 670-73-40
1.  Kwiatkowska Magda Sabina
2.  Dobrowolska Elżbieta Maria
3.  Machunik Beata Krystyna
4.  Opryszko  Marek Wojciech
5.  Smotrycka Jadwiga Maria
6.  Kozioł Teresa
7.  Zub Emilia Teresa

36. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 36 Miejski Dom Pomocy Społecznej
ul. Św. Brata Alberta 3; tel. 16 678-38-26
1.  Handzel Krzysztof
2.  Finik Bartłomiej Mirosław
3.  Bednarska Irena
4.  Draganik Rafał Wiesław
5.  Grońska Aleksandra
6.  Boczulak Karolina Magdalena
7.  Biega Ewa Halina

37. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 37 Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18; tel. 16 677-52-96
1.  Surma Stanisław
2.  Zajączkowska Barbara
3.  Demska Renata Katarzyna
4.  Wiącek Katarzyna Agnieszka
5.  Kupecka Agnieszka Joanna
6.  Głowacka Jadwiga
7.  Półchłopek Adam Mieczysław

38. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 38 Szpital Miejski w Przemyślu
ul. Słowackiego 85; tel. 16 736-05-44
1.  Tomaszewska Beata
2.  Ruchaj-Dolecka Agata Barbara
3.  Stadnik Marta Jagoda
4.  Kamiński Wojciech Paweł
5.  Malawski Piotr Paweł
6.  Pawliszak  Krystyna
7.  Delimata Jerzy

39. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 39 Niepubliczny Zakład Opiekńczo - Leczniczy i Opieki Paliatywnej "SAN-MED B&K" s.c.
ul. Rogozińskiego 30; tel. 16 677-97-53
1.  Brągoszewski  Wiesław
2.  Fornal Elżbieta Zofia
3.  Walczewski Wojciech Antoni
4.  Bulwińska  Zofia Grażyna
5.  Kupecka Krystyna Maria
6.  Kobos Dorota Katarzyna
7.  Olchowy Małgorzata