Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 467/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie czasu ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

PDFZarządzenie Nr 467/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie czasu ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1,01MB)


Zarządzenie nr 467 / 2012

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie czasu ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 i ust. 9 i art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal), wydaje się na okres 4 lat.

 

§ 2

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia), wydaje się na okres 5 lat.

 

§ 3

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering), wydaje się na okres 2 lat.

 

§ 4

Na wniosek przedsiębiorcy, zezwolenia, o których mowa w §1, §2, §3 mogą być wydane na krótszy okres, z uwzględnieniem art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

 

§ 5

Przedsiębiorcom, posiadającym różne terminy ważności limitowanych zezwoleń danej kategorii (detal, gastronomia), przysługuje prawo złożenia wniosku o ich ujednolicenie.

W tym przypadku, przy wydawaniu kolejnych zezwoleń terminy ich ważności będą identyczne i mogą być krótsze niż określone w § 1 (nie krótsze niż 2 lata) i § 2 (nie krótsze niż 4 lata).

 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Robert Choma