Przejdź do treści strony WCAG

Zagrożenie powodziowe w Przemyślu

Zasady wprowadzania i odwoływania stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego na rzekach w Przemyślu:

  • Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego następuje, gdy poziomi wody na rzece San przekroczy 380 cm, a na rzece Wiar 370 cm.
  • Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego następuje po obniżeniu poziomu wody poniżej stanu ostrzegawczego.
  • Ogłoszenie alarmu powodziowego następuje, gdy poziomi wody na rzece San przekroczy 570 cm, a na rzece Wiar 650 cm.
  • Odwołanie alarmu powodziowego następuje po obniżeniu poziomu wody poniżej stanu alarmowego.