Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne na obszarze miasta i prognozowanie tych zagrożeń,
  • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie dla Przewodniczącego Zespołu - Prezydenta Miasta Przemyśla wniosków dotyczących wykonania zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego dla miasta Przemyśla,
  • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
  • opiniowanie planu zarządzania kryzysowego.

Uruchomienie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zespól jest rozwijany w sytuacji, gdy następuje eskalacja zagrożenia powodująca sytuację kryzysową, a profesjonalne siły prowadzące działania, nie są w stanie jej opanować. Niezbędna staje wówczas potrzeba koordynowania całokształtem działań, ochronnych, porządkowych i ratowniczych, gdzie udział w akcji bierze wiele innych podmiotów realizujących działania wspomagające zakresie pomocy medycznej, psychologicznej, humanitarnej, itp. Taka koordynacja wymaga przedsięwzięć wspomagających jednego koordynator w postaci zespołu.

Natomiast w przypadku zdarzeń, działania standardowe lub akcje ratownicze prowadzone są sprawnie przez profesjonalne służby komunalne, służby straży pożarnej, straży miejskiej, policji i ratownictwa medycznego, które ze skalą takich zdarzeń na ogół sobie radzą, nie zachodzi konieczność tworzenia całej sieci koordynacji.

Zespół działa w oparciu o procedury zawarte w Planie Zarządzania Kryzysowego uwzględniające poszczególne rodzaje zagrożenia.

Definicja sytuacji kryzysowej w ustawie o zarządzaniu kryzysowym określa: (art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

„sytuacja kryzysowa” należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Opracowano w  Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
 

PDFSkład osobowy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf (279,51KB)