Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry Wydziału Promocji i Kultury

Wydział Promocji i Kultury prowadzi:

Elektroniczny rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Przemyśl, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012r., poz. 406 ) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z dnia 20 lutego 2012r., poz. 189 ).

Niezależnie od  Rejestru dla każdej instytucji kultury prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa.

Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis może być pełny lub skrócony, pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Przemyśla. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

DOTPrzemyska Biblioteka Publiczna (32,50KB)

DOTPrzemyskie Centrum Kultury i Nauki (30,00KB)