Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 365/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12.10.2011r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych

Zarządzenie Nr 365/11
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 12.10.2011r.

w sprawie powołania Zespołów Spisowych

w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z póz. zm. ) oraz Zarządzeniem Nr 353/11 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 14 listopada 2008r. – Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 321A/08 Prezydenta Miasta Przemyśla
zarządzam co następuje

§ 1

Powołuję zespoły spisowe w następującym składzie:
1. Pole spisowe nr 1.
Nazwa pola spisowego: kasa Urzędu Miejskiego
Skład zespołu spisowego:
- Joanna Skwirko – Przewodniczący
- Grzegorz Masłyk – Zastępca Przewodniczącego
- Beata Tomaszewska – Członek
Rodzaj inwentaryzacji: spis z natury

2. Pole spisowe nr 2
Nazwa pola spisowego: druki ścisłego zarachowania
Skład zespołu spisowego:
- Marta Rodzeń – Przewodniczący
- Monika Szpilek – Zastępca Przewodniczącego
- Monika Pączek – Członek
Rodzaj inwentaryzacji: spis z natury

3. Pole spisowe nr 3
Nazwa pola spisowego: środki trwałe użyczone od innych jednostek
Skład zespołu spisowego:
- Jecek Kwaśny – Przewodniczący
- Agata Jęczalik – Zastępca Przewodniczącego
- Bogusława Dzimira – Członek
Rodzaj inwentaryzacji: spis z natury

4. Pole spisowe nr 4
Nazwa pola spisowego: pozostałe środki trwałe na terenie miasta Przemyśla, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Skład zespołu spisowego:
- Elżbieta Duplaga – Przewodnicząca
- Anna Markiewicz- Mordyjas - Zastępca Przewodniczącego
- Ewa Wasyliszyn – Członek
- Dawid Geleta - Członek
Rodzaj inwentaryzacji: spis z natury
W zależności od potrzeb do składu zespołu jak wyżej Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej   i Ochrony Środowiska ma prawo przydzielić do pomocy innych pracowników Wydziału. Inwentaryzację o której mowa w danym polu wykonuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska we własnym zakresie.


5. Pole spisowe nr 5
Nazwa pola spisowego: Nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle,  Wydział Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej
Skład zespołu spisowego:
- Agata Hayder - Przewodnicząca
- Marta Kopacka - Pilch - Zastępca Przewodniczącego
- Elżbieta Chachura – Członek
- Anna Strzelec - Członek
Rodzaj inwentaryzacji: weryfikacja
W zależności od potrzeb do składu zespołu jak wyżej Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej ma prawo przydzielić do pomocy innych pracowników Wydziału.

6. Pole spisowe nr 6
Nazwa pola spisowego: wartości niematerialne i trwałe, Referat Informatyki
Skład zespołu spisowego:
- Jacek Kwaśny - Przewodniczący
- Bogusława Dzimira – Zastępca Przewodniczącego
- Agata Jęczalik – Członek
Rodzaj inwentaryzacji: weryfikacja

7. Pole spisowe nr 7
Nazwa pola spisowego: zapasy materiałów promocyjnych
Skład Zespołu spisowego:
- Tadeusz Koptyński - Przewodniczący
- Elżbieta Dobrowolska – Zastępca Przewodniczącego
- Krzysztof Rzepa– Członek
Rodzaj inwentaryzacji – spis z natury

8. Tematykę określoną w pkt. 8 i 9 rocznego planu inwentaryzacji realizują Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego i Naczelnik Wydziału Opłat i Podatków poprzez merytorycznie odpowiedzialnych pracowników w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald.

§ 2

Wyznaczam dzień 17 października 2011r. jako datę rozpoczęcia pracy zespołów spisowych przy inwentaryzacji składników majątkowych objętych rocznym planem inwentaryzacji. Arkusze spisowe lub protokoły wraz ze sprawozdaniem należy przekazać Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2011r.

§ 3

Członkowie zespołów spisowych wykonywać będą zadania ustalone przez Przewodniczącego Zespołu Spisowego lub Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4

Zarządzenie powyższe wydaje się zainteresowanym za potwierdzeniem odbioru.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 365/11 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12.10.2011r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych (33,50KB)