Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 367/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 października 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 353/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim

ZARZĄDZENIE NR 367/2011
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 12 października 2011 r.

zmieniające Zarządzenie nr 353/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 października 2011 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie  Miejskim w Przemyślu.

Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej z dnia 14 listopada 2008r. – Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 321A/2008 Prezydenta Miasta Przemyśla oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości art. 26 i art. 27 (Dz. U. nr 152 poz. 1223 z 2009 r. ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu 353/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dn. 6 października 2011 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie  Miejskim w Przemyślu wprowadza się następujące zmiany:

w §2 punkt 8 zmienia się zapis treści „ w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej” na nowy  „ w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”.

§2


Pozostałe zapisy zostają bez zmian.

§3


Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Robert Choma

 

DOTZARZĄDZENIE NR 367/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 października 2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 353/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. (26,00KB)